ชื่องานวิจัย : หมอกไอน้ำปราณายาม
ผู้แต่ง : ศ.น.พ.    เฉลียว    ปิยะชน
ชื่อวารสาร : วารสารสำนักการแพทย์ทางเลือก ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
ปีที่ : –
ฉบับที่ : –
ปีที่วิจัย : 2010
หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน(หลัก) : –
บทคัดย่อไทย-อังกฤษ(Abstract) :

          บทความนี้นำเสนอ การผสมผสานองค์ความรู้ของศาสตร์โบราณอายุรเวท  ศาสตร์แห่งการหายใจ ปราณายาม (pranayama) กับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถผลิตหมอกไอน้ำ (mist) ด้วยการใช้คลื่นเสียงความถี่สูง (ultrasonic)  มาผสมผสานกันโดยให้ผู้รับบริการสูดลมหายใจหมอกน้ำด้วยวิธีการหายใจรูปแบบปราณายาม และปฏิบัติสมาธิภาวนาร่วมไปด้วย วันละ 2 ครั้ง ๆ ละ 20-30 นาที ผลที่ได้รับ คือการชำระล้างเมือกมูกออกจากระบบทางเดินหายใจ เป็นการช่วยบำบัดโรคไซนัสและหลอดลม และยังช่วยปรับสมดุลให้จิตใจและสมองจึงมีประโยชน์ทั้งผู้ป่วยในระบบทางเดินหายใจและไซนัส รวมถึงผู้ไม่ได้ป่วยแต่ต้องการปรับสมดุลของชีวิต เพื่อสุขภาพความเยาว์วัยและอายุยืนยาว และยังเป็นการผดุงรักษาให้ระบบทางเดินหายใจแข็งแรงขจัดเมือกมูก สิ่งแปลกปลอม  และเชื้อโรคออกมาด้วย

 

This article introduces combined use of pranayama, an ancient Ayarvedic method of breathing, ultrasonic misting and anapanasti meditation for a period of 20-30 minutes twice daily. The procedure is expected to clean sinuses and airway down to alveoli as well as balancing mind and brain, resulting in a balanced healthy life, rejuvenation and longevity. The most important effect is cleansing of the airway and sinuses by expelling mucous, pollutant materials and microorganisms.

เอกสารฉบับเต็ม(PDF) : 
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(เอกสารฉบับเต็ม) : –
บทความสั้น(Text): –
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(บทความขนาดสั้น) : –
เจ้าของงานวิจัย : ศ.น.พ. เฉลียว ปิยะชน

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871237
This Month : 56
Total Users : 1480750
Views Today : 776
Server Time : 2024-06-17