โดย : กองการแพทย์ทางเลือก
จุดประสงค์ของการสัมมนาและการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ ต้องการนเสนอข้อมูลของเทคนิควิธีการต่างๆ ในการดูแลบำบัดรักษาแผลเรื้อรัง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อการรับรู้อันเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม นำไปประยุกต์หรือปรับใช้ให้เหมาะสมสำหรับผู้ป่วย โดยหวังว่าจะเกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนชาวไทยต่อไป อันเป็นเป้าหมายของการดำเนินงานด้านสุขภาพของรัฐนั่นเอง

 

Download หนังสือการดูแลแผลเรื้อรังด้วยการแพทย์แบบผสมผสาน

 

 

สร้างเมื่อ 15 – ก.พ.- 50

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871248
This Month : 67
Total Users : 1480761
Views Today : 2167
Server Time : 2024-06-20