สู้โรคเรื้อรังด้วยอาหารแมคโครไบโอติกส์

เรียบเรียงโดย  : นางสาวกรกนก  อุ่นจิตร

ปัจจุบันการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปจากเดิมเป็นสภาพสังคมที่เร่งรีบ ส่งผลให้พฤติกรรมสุขภาพและการใช้ชีวิตเปลี่ยนไป  เช่น การบริโภคอาหารจานด่วนอาหารหวาน มัน เค็มกินผักน้อยลงขาดการออกกำลังกายความเครียดไม่มีเวลาพักผ่อน การสูบบุหรี่ และการดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุที่สำคัญที่ส่งผลให้อุบัติการณ์การเกิดโรคจากพฤติกรรม หรือเรียกอย่างหนึ่งว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable Diseases : NCDs)สูงขึ้นและขณะนี้กำลังเป็นปัญหาวิกฤตของประเทศทั่วโลก โดยโรคเรื้อรังที่มีอัตราป่วยและเสียชีวิตสูงสุด 6โรค ได้แก่ โรคเบาหวาน(Diabetes Mellitus) โรคถุงลมโป่งพอง(Emphysema) โรคอ้วนลงพุง (Obesity) โรคมะเร็ง(Cancer) โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ(Cardiovascular & Cerebrovascular Diseases ) และโรคความดันโลหิตสูง(Hypertension) อีกทั้งองค์การอนามัยโลกยังได้ประมาณการว่าในปี 2573 จะมีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมากกว่า 15 ล้านคน และเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจจำนวน 23 ล้านคน   ทั่วโลกซึ่งปัญหาดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไข แต่ยังส่งผลกระทบ  ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจอีกด้วย
โรคเรื้อรังเป็นโรคที่เป็นแล้วมักไม่หายขาด จะต้องให้การดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องตลอดไป เพื่อควบคุมอาการของโรคไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เป็นอันตรายรุนแรง หรืออาจก่อให้เป็นโรคชนิดอื่นๆ เพิ่มขึ้นอีกแต่ถ้าหากผู้ป่วยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตและ/หรือสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม สามารถปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอแล้ว มักจะส่งผลในการช่วยบรรเทาอาการ ลดความรุนแรงของโรคช่วยยืดอายุผู้ป่วย  ให้ยืนนานและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้


สู้โรคเรื้อด้วยอาหารแมคโครไบโอติกส์

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871248
This Month : 67
Total Users : 1480761
Views Today : 2571
Server Time : 2024-06-20