ชื่องานวิจัย : สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากมะขามป้อม12 สายพันธุ์
ผู้แต่ง : อุดมลักษณ์    สุขอัตตะ
ชื่อวารสาร : วารสารสำนักการแพทย์ทางเลือก ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
ปีที่ : –
ฉบับที่ : –
ปีที่วิจัย : 2010
หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน(หลัก) : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บทคัดย่อไทย-อังกฤษ(Abstract) :

          งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และการต้านอนุมูลอิสระ ของสารสกัด  เมทานอลของผลมะขามป้อมจากต้นพันธุ์ที่เก็บรวมรวบจากแหล่งเก็บในประเทศไทยจำนวน 12 สายพันธุ์ พบว่า มะขามป้อมสายพันธุ์ P-6 จากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สายพันธุ์ B-16 และ B-15 จากจังหวัดบุรีรัมย์ให้ปริมาณสารสกัดสูง  (52.29+0.82, 52.26+1.45 และ 50.25+0.35 %โดยน้ำหนัก ตามลำดับ) และพบว่า สายพันธุ์ B-15 มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิคในปริมาณสูงที่สุด  (395.40+6.22มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิคในสารสกัดหนัก 1กรัม)และสายพันธุ์ K-5 จากจังหวัดกาญจนบุรี มีสารฟลาโวนอยด์ในปริมาณสูงที่สุด (97.15+1.82มิลลิกรัมสมมูลของสารมาตรฐานแคททิคินในสารสกัดหนัก1กรัม) เมื่อนำมาทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH)พบว่า สารสกัดจากผลมะขามจากทุกสายพันธุ์มีประสิทธิภาพดีในการต้านอนุมูลอิสระ โดยสารสกัดมะขามป้อมสายพันธุ์  B-15, B-13, K-5, P-8, P-6และ K-3 มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระได้ดี โดยมีค่า IC 50 เท่ากับ 1.85+0.26, 2.09+0.19, 2.07+0.03, 2.10+0.19, 2.10+0.19และ 2.15+0.11ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลำดับ

 

The main aim of this study was to determine bioactive compounds content and free radical scavenging activity of methanoic extracts of emblic fruit from 12 clones that were collected from various sources in Thailand. Emblic crude extract from P-6, B-16 and B-15 gave high yield of crude extract (52.29+0.82, 52.26+1.45and 50.25+0.35 %w/w, respectively). The high content of total phenolics was found in crude extracts from B-15 (395.40+6.22 mg GAE/g crude extract) while high content of flavonoidswas found in crude extracts from K-5 (97.15+1.82mg CE/g crude extract). The free radical scavenging activity of the emblic crude extracts were investigated using 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl(DPPH) radical scavenging assay. Emblic crude extracts exhibited high effective radical scavenging activity especially crude extract  form B-15, B-13, K-5, P-8, P-6,andK-3showed the high potential activity with IC50 value 1.85+0.26, 2.09+0.19, 2.07+0.03, 2.10+0.19, 2.10+0.19and2.15+0.11µg/ml, respectively.อ

เอกสารฉบับเต็ม(PDF) : 
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(เอกสารฉบับเต็ม) : –
บทความสั้น(Text): –
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(บทความขนาดสั้น) : –
เจ้าของงานวิจัย : อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871407
This Month : 110
Total Users : 1480920
Views Today : 2725
Server Time : 2024-07-21