สัมมนาวิชาการ เรื่อง ทิศทางการพัฒนานวัตกรรมและการศึกษาวิจัยทางคลินิกของผลิตภัณฑ์กัญชาในประเทศ

ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 1
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting

เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ

เรื่อง นโยบายการพัฒนานวัตกรรมและศึกษาวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ 
โดย นพ.สำเริง แหยงกระโทก
ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 คลิกดาวน์โหลด >> เอกสารประกอบการบรรยาย

ดร.เภสัชกร อนันต์ชัย อัศวเมฆิน
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

 คลิกดาวน์โหลด >> เอกสารประกอบการบรรยาย


หัวข้อการอภิปรายหมู่ เรื่อง แนวทางการส่งเสริมและการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยคลินิกของกัญชาทางการแพทย์

โดย นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ
อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
คลิกดาวน์โหลด>> เอกสารประกอบการอภิปราย


รศ.ดร.นพ.พงศกร ตันติลีปิกร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
คลิกดาวน์โหลด>>  เอกสารประกอบการอภิปราย


ภญ.สุรัชนี เศวตศิลา
ผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

คลิกดาวน์โหลด>> เอกสารประกอบการอภิปราย


ภญ.กรพินธุ์ ณ ระนอง
รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาของวัตถุเสพติด
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
คลิกดาวน์โหลด>>เอกสารประกอบการอภิปราย

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871246
This Month : 65
Total Users : 1480759
Views Today : 486
Server Time : 2024-06-19