โดย : นายแพทย์ชูฤทธิ์ เต็งไตรสรณ์
หัวหน้างานพัฒนาบริการ  กองการแพทย์ทางเลือก

แก้วเป็นผู้ติดเชื้อ HIV คนหนึ่งซึ่งชีวิตพลิกผันมาเป็นนักเขียนโดยบังเอิญ เป็นเจ้าของหนังสือที่มียอดขายสูงเล่มหนึ่ง “เอดส์ไดอารี่” ซึ่งในปัจจุบันได้เขียนออกมาแล้ว 3 เล่ม นับจากวันแรกที่เธอพบว่ามีเชื้อ HIV อยู่ภายใต้ตัว และมีภูมิคุ้มกัน CD4 เหลือเพียง 69 ตัว ซึ่งจัดเป็นโรคเอดส์ที่อยู่ในระยะสุดท้าย

มาถึงวันนี้กว่า 3 ปี ที่เธอพบว่ามีเชื้อร้ายอยู่ภายในตัว ระดับภูมิคุ้มกัน CD4 เพิ่มขึ้นเป็น 107 โดยที่เธอไม่ได้รับประทานยาต้านไวรัสชนิดใดเลย ในวันนี้เมื่อเธอมีจิตใจเข้มแข็งขึ้น เธอกลับมาเป็นหลักที่คอยให้คำปรึกษา คอยให้ความช่วยเหลือแก่เพื่อน ๆ ที่ติดเชื้อด้วยกัน และผู้ที่กำลังท้อถอยกับชีวิตทั้งหลาย

มุมมองของเธอจากการสัมภาษณ์ในครั้งนี้ คงจะเป็นประโยชน์สำหรับผุ้อ่าน ให้ลองหยุดถามตัวเองได้บ้างว่า ในวันนี้เราดำเนินชีวิตเช่นไร และเราได้เตรียมพร้อมสำหรับสภาวะที่สิ่งมีชีวิตไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เช่น ความตายอย่างไรบ้าง

บทความ : สัมภาษณ์คุณแก้ว เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๗
เรื่องการเตรียมตัวของผู้ป่วยในระยะสุดท้าย เพื่อลงในหนัง

 

จากหนังสือ : รวบรวมองค์ความรู้การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย กองการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

บรรณธิการ : นางภัคภร ช่วยคุณูปการ

 

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871238
This Month : 57
Total Users : 1480751
Views Today : 867
Server Time : 2024-06-17