โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ ด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปีงบประมาณ 2563

โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ ด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปีงบประมาณ 2563


โครงการส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (เวชศาสตร์บูรณาการ) ใน Primary Care Cluster

โครงการส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (เวชศาสตร์บูรณาการ)


โครงการพัฒนาต้นแบบการจัดบริการสุขภาพด้วยการแพทย์เวชศาสตร์บูรณาการในสถานบริการสุขภาพ“ศูนย์เวชศาสตร์บูรณาการ” (Integrative Medical Center) 

โครงการพัฒนาต้นแบบการจัดบริการสุขภาพด้วยการแพทย์เวชศาสตร์บูรณาการในสถานบริการสุขภาพ


โครงการผลของการใช้สมุนไพรรูปแบบโฮมีโอพาธีย์ต่อระยะการฟื้นตัวในการติดของกระดูกในผู้สูงอายุกระดูกหักแบบปิด

โครงการผลของการใช้สมุนไพรรูปแบบโฮมีโอพาธีย์ต่อระยะการฟื้นตัวในการติดของกระดูกในผู้สูงอายุกระดูกหักแบบปิด


ผลของแคปซูลผักชีต่อการขับสารตะกั่วออกจากร่างกาย

ผลของแคปซูลผักชีต่อการขับสารตะกั่วออกจากร่างกาย


โครงการส่งเสริมและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพ: กรณีศึกษาเอนไซม์จากสับปะรด

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพ กรณีศึกษาเอนไซม์จากสับปะรด


โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพทางการแพทย์ทางเลือกสำหรับประชาชน

โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพทางการแพทย์ทางเลือกสาหรับประชาชน


 

 

 

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871248
This Month : 67
Total Users : 1480761
Views Today : 2557
Server Time : 2024-06-20