ชื่องานวิจัย : ศิลปกรรมบำบัดในประเทศไทย
ผู้แต่ง : เลิศศิริร์   บวรกิตติ
ชื่อวารสาร : Journal of Thai Traditional & Alternative Medicine
ปีที่ : 6
ฉบับที่ : 1
ปีที่วิจัย : 2008
หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน(หลัก) : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อไทย-อังกฤษ(Abstract) :

 

Dr. Nolan D. C. Lewis, a psychiatrist at New York University started “Art Therapy” in the United States in 1924. His student, Margaret Nuamburg, continued the practice in the field, coining the term in 1957. The implementation of art in psychiatric practice, called “art in psychotherapy”, has been contradicted by a prominent art therapist, Edith Kramer, who named her practice as “art as therapy”, which considers the art component to be as powerful as the therapy itself. Art therapists in the United States are professionals (ATR) in both “art” and “therapy” and hold a degree in art therapy; their credentials are provided through the American Art Therapy Credentials Board Examination (ATCB).

Art therapy in Thailand has been known since 1986; it is very likely that Somsree Kittipongpisal was the person who first mentioned art therapy in her book, but the actual enhancement of the field followed the conference on “An Introductory Course on Art Therapy”, held in Bangkok in 2006, organized by a collaborative group of artists and psychiatrists after the tsunami disaster in southern Thailand. Currently, art therapy practice has gained wider practice as the psychiatric staff of the Department of Mental Health at Rajanukul Institute of the Ministry of Public Health have been practicing art therapy among autistic children. The Faculty of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University, has applied “art for all” for treating disabled persons. The Faculty of Fine Arts, Srinakarinwirot University has been working with a community development scheme for children, and Burapha University has erected the Asia Pacific Art Therapy Center, incorporating the Faculty of Nursing, Faculty of Fine and Applied Arts, Faculty of Public Health and Faculty of Medicine. Recently, the first author of this paper published his research work on art therapy for natural disaster victims.

The authors suggest further activities for sustaining the development of art therapy in Thailand as follows;

1. Consortium of art therapy centers/units among practitioners and academics from both the state

and private sector;

2. Short course training, seminar and workshops;

3. Research on art therapy:

– Evaluation of the effectiveness of art therapy evaluation by comparing

results between psychotherapy and art;

– Studies on the efficacy of art therapy.

4. Establishing an educational program to produce efficient Thai art therapists;

5. Erecting an authorized national center to supervise art therapy practice in

Thailand, i.e., setting up a Thai art therapy credentials board.

 

Key words: art therapy, Thailand

เอกสารฉบับเต็ม(PDF) : ศิลปกรรมบำบัดในประเทศไทย
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(เอกสารฉบับเต็ม) : –
บทความสั้น(Text): –
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(บทความขนาดสั้น) : –
เจ้าของงานวิจัย : เลิศศิริร์ บวรกิตติ และคณะ

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871407
This Month : 110
Total Users : 1480920
Views Today : 2573
Server Time : 2024-07-21