เขียนโดย สำนักการแพทย์ทางเลือก
คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์แพทยศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน ได้บัญญัติศัพท์และนิยามความหมายของศัพท์ ดังนี้

Foot Reflexology = วิทยาการสะท้อนจุดเท้า

หมายถึง การเรียนรู้จุดสะท้อนบริเวณเท้า

หมายเหตุ : Reflexology = วิทยาการสะท้อน

หมายถึง การเรียนรู้จุดสะท้อนในบริเวณร่างการที่สัมพันธ์กับเส้นทางพลังสู่อวัยวะจำเพาะ เพื่อนำไปประยุกต์การนวดกดจุดสะท้อน ซึ่งเป็นวิธีบำบัดทางเลือกแบบหนึ่งที่บรรเทาอาการป่วย หรือบำบัดโรค การนวดกดจุดสะท้อนแตกต่างจากการนวดโดยทั่วไป เพราะต้องรู้เทคนิคการออกแรงกดในระดับที่ลึกกว่าการบีบนวด และรู้จักตำแหน่งจุดสะท้อนสู่อวัยวะอย่างแม่นยำ ตำแหน่งการนวดกดจุดที 3 แห่ง คือ ที่มือ เท้า และหู

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871260
This Month : 79
Total Users : 1480773
Views Today : 2972
Server Time : 2024-06-24