โดย : นายแพทย์เอกชัย จุละจาริตต์
ข้าราชการบำนาญ/อาจารย์พิเศษ

ความคิดที่เกิดจากการคิดแก้ปัญหานี้เอง จะบีบคั้นจิตใจให้ดำเนินการแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้หมดไป ความบีบคั้นทางจิตใจ ก็คือ ความทุกข์

ดังนั้น เมื่อมีความเจ็บป่วยหรือมีความทุกข์ทางร่างกายเกิดขึ้นก็จะเป็นผลให้เกิดความทุกข์ทางจิตใจตามมาด้วยความทุกข์ทางจิตใจ เพื่อจะหาทางกำจัดความเจ็บป่วยให้หมดให้หมดไปนั้น เป็นเรื่องที่ดี และเป็นเรื่องที่คนปกติควรเป็นเช่นนั้นบางคนคิดมากจนมีความทุกข์ทางจิตใจในลักษณะต่าง ๆ เช่น ความกังวล เครียด นอนไม่หลับ ท้อแท้ เบื่อหน่าย ซึมเศร้า ทำร้ายตนเอง ทำร้ายผู้อื่น เป็นต้นความทุกข์เช่นนี้ จะบั่นทอนสุขภาพจิต และสุขภาพกายของตนเอง ซึ่งจะเป็นผลให้การหายจากความเจ็บป่วยช้าลงหรืออาจเป็นมากขึ้นได้บทความในเรื่องนี้ จะเสนอวิธีการง่าย ๆ ที่จะลดความทุกข์ทางจิตใจ และพัฒนาจิตของตนเองให้บริสุทธิ์ผ่องใส มีความสุขสงบเป็นบุคคลที่ประเสริฐ ถึงแม้ว่าจะมีความทุกข์ทางร่างกายมากมายเพียงใดก็ตาม จึงเป็นเรื่องเหมาะสำหรับคนทั่วไป ไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดก็ตาม

จากหนังสือ : รวบรวมองค์ความรู้การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย กองการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

บรรณธิการ : นางภัคภร ช่วยคุณูปการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
บทความ : วิธีปฏิบัติธรรมอย่างง่าย ๆ สำหรับผู้ป่วย โดย : นายแพทย์เอกชัย จุละจาริตต์

 

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871248
This Month : 67
Total Users : 1480761
Views Today : 2463
Server Time : 2024-06-20