วันที่ 29 กันยายน 2564 รองผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพลิกวิกฤต COVID-19 สู่การสร้างเศรษฐกิจจาก OTOP สมุนไพรในชุมชนอย่างยั่งยืน ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

วันที่ 29 กันยายน 2564 นางสีไพร พลอยทรัพย์ รองผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก และเจ้าหน้าที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพลิกวิกฤต COVID-19 สู่การสร้างเศรษฐกิจจาก OTOP สมุนไพรในชุมชนอย่างยั่งยืน ณ พื้นที่ คทช.หนองใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี โดยมี
เจ้าหน้าที่ สปก.จังหวัดชลบุรีให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยมพื้นที่ชุมชนสมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพร จำนวน 5 ครัวเรือนจากทั้งหมด 15 ครัวเรือน ทั้งนี้ได้รับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่พร้อมชี้แนะแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยอาจารย์หมอพืชพันไมล์ ชัยเศวตสิริกุล

โดย กลุ่มงานส่งเสริมบริการการแพทย์ทางเลือก กองการแพทย์ทางเลือก

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871237
This Month : 56
Total Users : 1480750
Views Today : 674
Server Time : 2024-06-17