วันที่ 26 พ.ย. 63 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานบริการและผลิตภัณฑ์
กองการแพทย์ทางเลือก ได้จัด
ประชุมคณะทำงานจัดทำร่างแบบประเมิน Wellness Center เพื่อสร้างมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์แผนไทย และยกระดับการบริการของสถานบริการ สถานประกอบการ และสถานพยาบาล ในส่วนของภาคเอกชน ให้มีคุณภาพมาตรฐานในการให้บริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยมี นางสาวณิชมน สมันตรัฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ธรรมชาติบำบัด และนายแพทย์ทวีศักดิ์ เนตรวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพานาซี พระรามสอง
เข้าร่วมประชุมด้วย ที่ห้องประชุมกองการแพทย์ทางเลือก อาคาร 2 ชั้น 7
ตึกกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  


 

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871262
This Month : 81
Total Users : 1480775
Views Today : 132
Server Time : 2024-06-25