วันที่ 17 สิงหาคม 2564 รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นำคณะผู้บริหารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วยประธานกรรมการผู้จัดการศูนย์การแพทย์แผนจีนพุทธเมตตาถังหมิง (Spring Airlines) และสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ร่วมรับมอบผลิตภัณฑ์ตำรับสมุนไพรจีนกานซู เพื่อใช้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) “ ยาป้องกันโรคติดเชื้อจากไวรัสโควิด 19 (สูตรกานซู) ”

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายแพทย์ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นำคณะผู้บริหารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และบุคลากรกรมฯ พร้อมด้วย ดร.รุ้งลาวรรณ วิวัฒน์ปิยะวงศ์ ประธานกรรมการผู้จัดการศูนย์การแพทย์แผนจีนพุทธเมตตาถังหมิง Miss Jiali Yu (General Manager of Spring Airlines in Southeast area ผู้แทนสายการบิน Spring Airlines) และนางกิจจาลักษณ์ ศรีนุชศาสตร์ ผู้อำนวยการ จำนวน 1,000 ชุด (จำนวน 6,000 ซอง) และตำรับยาสมุนไพรจีนรักษาอาการระยะแรกที่ไม่รุนแรง “ ยารักษาอาการระยะแรกของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 (สูตรกานซู) ” จำนวน 500 ชุด (จำนวน 3,000 กล่อง) เพื่อใช้สนับสนุนการบริการการแพทย์แผนจีนและการแพทย์ทางเลือกในประเทศไทยในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีคณะกรรมาธิการสุขภาพมณฑลกานซู สาธารณรัฐประชาชนจีน มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีน กานซู และนางสาวสุรีย์ ไตรรัตนนุกูล ท่านกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เป็นผู้ส่งมอบจากสาธารณรัฐประชาชนจีนให้แก่ประเทศไทย

 

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871248
This Month : 67
Total Users : 1480761
Views Today : 2386
Server Time : 2024-06-20