วันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และ เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน

วันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน ระหว่าง กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยมีผู้บริหารทั้ง 2 หน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรสมุนไพรให้เป็นอาชีพ เพื่อสร้างรายได้หลักให้กับเกษตรกรและสร้างเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ โดยมุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพทางการเกษตรสมุนไพรของประเทศไทยให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน สามารถแข่งขันในระดับสากลได้ ซึ่งมีพื้นที่เป้าหมายคือ ชุมชนและเครือข่ายเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน เป็นฐานการขับเคลื่อนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาสมุนไพรแบบครบวงจร ทั้งการปลูกและการแปรรูปขั้นต้น ตลอดจนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้มีความหลากหลายอย่างมีคุณภาพ จึงเป็นโอกาสดีที่สุดที่ทั้ง 2 องค์กร ได้มีความร่วมมือและร่วมพัฒนาในสิ่งที่เป็นรากฐานของการพัฒนาสมุนไพร ความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นก้าวสำคัญที่นำให้เกษตรกรและอุตสาหกรรมสมุนไพรเติบโตไปพร้อมกัน ได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน และถือเป็นโอกาสอันดีที่จะนำพาประเทศ ให้เป็นผู้นำด้านการส่งออกสมุนไพรไทยไปจำหน่ายทั่วโลก ต่อไป ทั้งนี้ ร้อยเอกธรรมนัส  พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พร้อมด้วย แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นายแพทย์ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมปลูกฟ้าทะลายโจร ในกิจกรรม “KICK OFF ฟ้าทะลายโจร ๑ ล้านต้น สู่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน” ภายใต้โครงการขับเคลื่อนสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ต้านภัยโควิค-๑๙ ในเขตปฏิรูปที่ดิน ณ แปลงเพาะพันธุ์สมุนไพร ศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืช ในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871407
This Month : 110
Total Users : 1480920
Views Today : 2610
Server Time : 2024-07-21