วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานและสักขีพยาน ในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กับมหาวิทยาลัยสยาม โดย ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม โดยมีคณะผู้บริหารทั้ง 2 หน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี ณ กระทรวงสาธารณสุข

แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า ที่ผ่านมา กรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้กำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนางานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของประเทศ ในการผลิตหลักสูตร ส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยสมุนไพรไทยมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน หลักสูตรการเพิ่มพูนประสบการณ์การใช้ยาแผนไทยและยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ (First  Line Drug) หลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย สนับสนุนทุนวิจัยให้กับคณาจารย์ที่ต้องการทำวิจัยด้านศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ การลงนามบันทึกข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยสยามในครั้ง จะเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่จะขับเคลื่อนและร่วมมือกันผลิตหลักสูตรการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน และการแพทย์ทางเลือก รวมทั้งวิจัยพัฒนาสมุนไพร ให้สามารถนำไปใช้กับระบบบริการสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ พร้อมขยายผลนำไปสู่ความร่วมมือในด้านอื่นๆ ต่อไป

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871246
This Month : 65
Total Users : 1480759
Views Today : 578
Server Time : 2024-06-19