ชื่องานวิจัย : วัฒนธรรมการบริโภคผักพื้นบ้านเพื่อสุขภาพชุมชนในภาคใต้
ผู้แต่ง : ไหมไทย   ศรีแก้ว
ชื่อวารสาร : วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ปีที่ : 4
ฉบับที่ : 2
ปีที่วิจัย : 2006
หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน(หลัก) : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บทคัดย่อไทย-อังกฤษ(Abstract) :

     This descriptive research was to explore the factors that involve the local vegetables consumption of Southern people, how much they consumed and the relationship between their attitudes and the amount and variety of local vegetables consumption and the amount and variety of local vegetables consumption and health status. 500 subjects were recruited from rural and urban area, 5 provinces of Southern Thailand . Collecting data (during Sep-Dec. 2004) from interviews, field note and questionairsi.e. , attitude questionnaire ( reliability .75) , the local vegetables consumption Form and health status assessment Form.

The results were as follows ; The majority were below 60 years olds (88.4%) , female (70.0%) , Buddhists (83.2%) , income was not gained enough (52.4%) , gained the knowledge on local vegetables consumption from their family (56.6%), growing local vegetables for themselves (63.8%) , they had a high positive attitude towards the local vegetables, the frequency of eating not much average each kind of vegetables once per month. Comparing the consumption of local vegetables of rural people ate more than the urban people (p<.01) , the farmers group ate more than non-farmers group (p<.01), the group perceiving not enough income consumed local vegetables more than the enough income group (p<.01), group with higher educational background consumed local vegetables less than the lower group (p<.01). The amount and variety of local vegetables consumption was positive correlated with health status (r = .11, p<.01). The attitude was positively correlated with the amount and variety of local vegetables consumption (r = .13, p< .01).

 

Key words: Traditional Local vegetables consumption, health

ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(เอกสารฉบับเต็ม) : –
บทความสั้น(Text): –
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(บทความขนาดสั้น) : –
เจ้าของงานวิจัย : ไหมไทย ศรีแก้ว และคณะ

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871246
This Month : 65
Total Users : 1480759
Views Today : 289
Server Time : 2024-06-19