วันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2565 กองการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับสำนักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย (สสว.) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังติดตามการจัดบริการการแพทย์ผสมผสานในศูนย์สุขภาพดี (Wellness Center) ซึ่งมีการใช้อาหารทางเลือก เช่น คีโตจินิก ไดเอท (Ketogenic Diet) /แดชไดเอท (DASH Diet) / ดูกองไดเอท (Dukan Diet) และการทำ IF (Intermittent Fasting) เป็นต้น นำโดยนางสีไพร พลอยทรัพย์ รอง ผอ.กทล. นางนวลฉวี เนตรแสงทิพย์ รอง ผอ.สสว. พร้อมคณะโดยมีนายแพทย์โภคิน ศักรินทร์กุล หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ รพ.ลำพูน จ.ลำพูน และ ภก.พลแก้ว วัชรชัยสุรพล หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สสจ.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871406
This Month : 109
Total Users : 1480919
Views Today : 2
Server Time : 2024-07-21