ชื่องานวิจัย : ฤทธิ์ทางยาของเห็ดหลินจือ
ผู้แต่ง : กษมา   สุขาภิรมย์
ชื่อวารสาร : Journal of Thai Traditional & Alternative Medicine
ปีที่ : 6
ฉบับที่ : 3
ปีที่วิจัย : 2008
หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน(หลัก) : สถานส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
บทคัดย่อไทย-อังกฤษ(Abstract) :

Ganoderma lucidum (lingzhi) is a medicinal mushroom that possesses immunomodulatory and antitumoreffects. In Thailand, G. lucidum products are widely used as health-promoting agents but most of the products are imported. The aim of this study was to determine the immunomodulatory effects of various strains of G. lucidum grown in Thailand or imported. Flow cytometric measurement of early activation molecule CD69 expression on T lymphocytes showed that the water extract and water-insoluble fraction of unbroken spores of G. lucidum strain G9 (imported from China) at 100 μg/ml concentration gave the highest T lymphocytes proliferative responses, while the Thai-grown strain G2 could induce only 50 percent responses when compared with G9. The results from this preliminary study can be used in decision-making for G. lucidum strain selection and development in Thailand.

 

Key words: Ganoderma lucidum, spore, immunomodulatory, T lymphocytes, CD69

เอกสารฉบับเต็ม(PDF) : ฤทธิ์ทางยาของเห็ดหลินจือ
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(เอกสารฉบับเต็ม) : –
บทความสั้น(Text): –
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(บทความขนาดสั้น) : –
เจ้าของงานวิจัย : กษมา สุขาภิรมย์ และคณะ

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871246
This Month : 65
Total Users : 1480759
Views Today : 546
Server Time : 2024-06-19