ชื่องานวิจัย : รางจืด : สมุนไพรล้างพิษ
ผู้แต่ง : อัญชลี   จูฑะพุทธิ
ชื่อวารสาร : Journal of Thai Traditional & Alternative Medicine
ปีที่ : 8
ฉบับที่ : 2-3
ปีที่วิจัย : 2010
หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน(หลัก) : กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
บทคัดย่อไทย-อังกฤษ(Abstract) :

รางจืด (Thunbdfgia laurifolia Lindl.)เป็นสมุนไพรประเภทไม้เถาชนิดหนึ่งในการแพทย์แผนไทย ตำรายาไทยใช้ใบสดตำคั้นน้ำกินแก้ไข้ และถอนพิษ ที่ผ่านมานักวิจัยไทยให้ความสนใจกับฤทธิ์ถอนพิษของรางจืดเป็นพิเศษ และได้ศึกษาวิจัยฤทธิ์ของสารสกัดรางจืดในการแก้พิษของสารพิษประเภทต่าง ๆ ทั้งในระดับพรีคลินิกและคลินิก เพื่อหาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มายืนยันสรรพคุณดังกล่าว ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยและประวัติการใช้ยาจากสมุนไพรรางจืดในโรงพยาบาลชุมชนหลายแห่งมามากกว่า 10 ปีทำให้รางจืดได้รับการคัดเลือกยเป็นยาพัฒนาจากสมุนไพรรายการหนึ่งในบัญชียาจากสมุนไพร ในส่วนของเภสัชตำรับโรงพยาบาลในบัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  บทความปริทัศน์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยที่ผ่านมาของรางจืดและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรนี้ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถใช้สมุนไพรนี้ได้อย่างมีประสิทธิผลและปลอดภัย

คำสำคัญ:  รางจืดสมุนไพรแก้พิษ

Laurel clock vine (Thunbergia laurifolia Lindl.), or “rang jued” in Thai, is a well-known medicinal plant in Thai traditional medicine used for its detoxifying property. Based on the classical textbook of Thai traditional medicine, the leaf juice is taken for the relief of fever and for detoxifying and antidotal purposes. Thai researchers have long been interested in this particular activity of the herb and preclinicaland clinical research to prove its efficacy has been conducted for the past 30 years. The results obtained from those studies so far and the history of its use in many community hospitals for more than 10 years have led to the selection of this herb for inclusion on the List of Herbal Medicinal Products of the National List of Essential Medicines (2nd edition) B.E. 2554 (2011) as an item of developed herbal medicine in the Herbal Hospital Formularies. This review article is aimed at providing information and research results on this herb so that readers could make informed choices on the use of this herb, and on its safely and effecacy.

Key words: Laurel clock vine, blue trumpet vine, Thunbergia laurifolia, detoxifying, antidote

เอกสารฉบับเต็ม(PDF) : รางจืด : สมุนไพรล้างพิษ
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(เอกสารฉบับเต็ม) : –
บทความสั้น(Text): –
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(บทความขนาดสั้น) : –
เจ้าของงานวิจัย : อัญชลี จูฑะพุทธิ

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871268
This Month : 87
Total Users : 1480781
Views Today : 2776
Server Time : 2024-06-25