รับสมัครทันตแพทย์เข้ารับการอบรม หลักสูตรการฝังเข็มสำหรับทันตแพทย์ ประจำปี 2563
ระยะเวลาการรับสมัคร 1 ธันวาคม 2562 – 1 พฤษภาคม 2563

คุณสมบัติ

ผู้สำเร็จการศึกษาทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต ที่ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมจาก
ทันตแพทยสภา ทั้งภาครัฐและเอกชน

 จำนวน ไม่น้อยกว่า 25 คน


ระยะเวลาการจัดอบรม ระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม – 3 กรกฎาคม 2563


สถานที่

ภาคทฤษฎีจัดอบรม ณ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข และภาคปฏิบัติตามสถานที่ที่ได้กำหนดไว้


ระยะเวลาการรับสมัคร

1 ธันวาคม 2562 – 1 พฤษภาคม 2563

ค่าลงทะเบียน 42,000 บาท (สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานต่างประเทศ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดค่าลงทะเบียน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)


ประกาศผลการรับสมัคร

https://thaicam.dtam.moph.go.th ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563


การชำระเงิน

โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงสาธารณสุข – ติวานนท์

ชื่อบัญชี “แพทยสมาคมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน”

เลขที่บัญชี 142 – 0 – 18455-5


ผู้ประสานงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

นายศักดิ์ชัย ศิริบรรลือชัย                                       นางสาวพรกมล ยังดี

โทร. 0 2591 7007 ต่อ 2702                              โทร. 0 2591 7007 ต่อ 2601

โทรสาร 0 2149 5637                                       โทรสาร 0 2149 5637

โทรศัพท์มือถือ 08 6787 2198                             โทรศัพท์มือถือ 089 5934439


ใบสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการฝังเข็มสำหรับทันตแพทย์ ปี 2563

รายละเอียดโครงการ

โครงการอบรมหลักสูตรฝังเข็มฯ

หนังสือถึงคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยทุกแห่ง

หนังสือถึงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

 

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871238
This Month : 57
Total Users : 1480751
Views Today : 1047
Server Time : 2024-06-17