ยาโฮมีโอพาธีย์ ยูพาโทเรียม เพอร์ฟอเลียทุม ที่ใช้ในการเสริมการป้องกันโรคไข้เลือดออกนั้น มีผลคล้ายกับวัคซีนครับ ซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงของการเจ็บป่วย และลดการป่วยเป็นไข้เลือดออก ซึ่งปกติวัคซีนโดยทั่วไป ถ้าสามารถป้องกันไม่ให้ป่วยได้มากกว่าร้อยละ 50 ก็ถือว่าได้ผลแล้ว ก็เช่นเดียวกับยาโฮมีโอพาธีย์ชนิดนี้ ลำพังยาอย่างเดียวไม่สามารถป้องกันได้ทั้งหมด ยังต้องช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย และป้องกันไม่ให้ยุงกัดอีกด้วยครับ อย่าเข้าใจผิดว่าต้องใช้ยาเพียงอย่างเดียวครับ
https://www.tci-thaijo.org/index.php/muhed/article/view/187937
https://digitaljournals.moph.go.th/tdj/

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871246
This Month : 65
Total Users : 1480759
Views Today : 158
Server Time : 2024-06-19