เขียนโดย ศ.เกียรติคุณ ดร.ไมตรี สุทธิจิตต์ สำนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา

                 เป็นที่ทราบมานานแล้วว่า อาหารเพื่อสุขภาพควรประกอบด้วยข้าวกล้อง เมล็ดธัญพืชที่ไม่ขัดสี ถั่ว ผัก และผลไม้ แต่ในปัจจุบันคนไทย   เรากินผักและผลไม้น้อยลงกว่าสมัยก่อน ทำให้โรคร้ายแรงต่างๆ เช่น    โรคอ้วน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง ฯลฯ เพิ่มมากขึ้น พืชผักและผลไม้มีประโยชน์มากในการป้องกันโรคเรื้อรังและร้ายแรงได้หลายชนิด แพทย์และนักวิชาการจึงแนะนำส่งเสริมให้คนกินพืชผัก ผลไม้ประจำ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและป้องกันโรคเรื้อรังได้หลายโรค ความสำคัญ…

บทคัดย่อ

             เป็นที่ทราบมานานแล้วว่า อาหารเพื่อสุขภาพควรประกอบด้วยข้าวกล้อง เมล็ดธัญพืชที่ไม่ขัดสี ถั่ว ผัก และผลไม้ แต่ในปัจจุบันคนไทยเรากินผักและผลไม้น้อยลงกว่าสมัยก่อน ทำให้โรคร้ายแรงต่างๆ เช่น โรคอ้วน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง ฯลฯ เพิ่มมากขึ้น พืชผักและผลไม้มีประโยชน์มากในการป้องกันโรคเรื้อรังและร้ายแรงได้หลายชนิด แพทย์และนักวิชาการจึงแนะนำส่งเสริมให้คนกินพืชผัก ผลไม้ประจำ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและป้องกันโรคเรื้อรังได้หลายโรค ความสำคัญในการเสริมสร้างสุขภาพของผัก ผลไม้ เกิดจาก “สารที่อยู่ในพืช” (Phytochemicals) ผักและผลไม้มีสารอาหารครบถ้วน ยังมีสารชีวภาพอื่นๆ เช่น แอนติออกซิแดนท์ สารต้านโรค ซึ่งมีความจำเป็นมากต่อการสร้างสุขภาพที่ดี คือ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เพื่อหลีกเลี่ยงให้ห่างไกลโรค จึงสมควรเผยแพร่ทางวิชาการเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในเรื่องผักและผลไม้และ หันมาบริโภคพืชผักผมไม้ โดยเฉพาะผัก ผลไม้พื้นบ้านให้มากขึ้น

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871246
This Month : 65
Total Users : 1480759
Views Today : 217
Server Time : 2024-06-19