เขียนโดย พญ.กานดา ปัจจักขะภัติ : รายงานและวิเคราะห์

“พลังกายทิพย์ทำให้มีความศักดิ์สิทธิ์ ทั้ง กาย วาจา และ ใจ ฝึกแล้วจึงต้อง คิดดี พูดดี และ ทำดี ระงับอารมณ์ให้ได้ อย่าโกรธ โมโห ริษยา ซึ่งจะนำไปสู่ความคิดชั่วร้าย พยาบาท อาฆาต…”

2. ระดับพัฒนาจักระ

วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2546

การลงทะเบียน

มีศิษย์ 34 รุ่น (รุ่นที่ 277 – 310) จำนวน 980 คน จากหลายจังหวัด ที่ได้รับการฝึกอบรม พลังกายทิพย์ระดับปฐมจักระ จาก คุณย่าเยาวเรศ บุนนาค และ ทีมงาน เข้ารับการฝึกอบรมระดับพัฒนาจักระครั้งนี้ การลงทะเบียนแบ่งตามรุ่นต่างๆมีข้อมูลที่เป็นระบบอย่างดี สำหรับศิษย์จากกระทรวงสาธารณสุขแยกผู้รับลงทะเบียนไว้ให้เป็นพิเศษ ทำให้สะดวกรวดเร็วมาก ไม่ต้องรอนาน

การบริจาคเงินให้ มูลนิธิชัยพัฒนา

เงินที่ศิษย์ทุกรุ่นได้บริจาคไว้แล้วนั้น สถาบันพลังกายทิพย์ได้รวบรวมและบันทึกข้อมูลไว้ และ ได้เชิญดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการของมูลนิธิชัยพัฒนา มาเป็นผู้รับมอบเป็นเช็คของขวัญ โดยมีประธานศิษย์ของแต่ละรุ่น หรือ ผู้แทน เป็นผู้มอบให้ รวมเป็นเงินทั้งหมดมากกว่า 1,100,000 บาท เมื่อ ดร.สุเมธ รับมอบเสร็จแล้วท่านได้กล่าวว่า มูลนิธิชัยพัฒนา มี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นประธานโดยตรง (จึงไม่ต้องมีคำว่าในพระราชดำริ) เงินบริจาคทุกบาทพระองค์ท่านนำไปใช้เพื่อประชาชนในการแก้ไขปัญหาความยากจน สิ่งแวดล้อมที่สูญเสียไป พระองค์ท่านทรงเป็นผู้ออกแบบ สัญลักษณ์ของมูลนิธิชัยพัฒนา ด้วยพระองค์เอง ความหมายของสัญลักษณ์แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ
1. พระแสงขรรค์ชัยศรี เป็นอาวุธประจำจอมทัพ ทรงนำคำว่า ชัย มาเป็นคำแรกของชื่อมูลนิธิ2. ธงกระบี่ครุฑ เป็นธงนำทัพเท่านั้น แต่จอมทัพย่อมต้องการกองหลัง คือ พสกนิกรทุกคน ด้วย3. ดอกบัว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความภาคภูมิใจ ความร่มรื่นร่มเย็น สำหรับความร่ำรวยอย่างเดียว หรือ ความร่ำรวยที่ทำให้เกิดความร้อน ไม่ใช่สิ่งที่ปรารถนา แต่ต้องมีความใสกระจ่าง4. มหาสังข์ หลั่งน้ำลงสู่แผ่นดิน ทำให้เกิดความเจริญเติบโตงอกงาม เกิดการพัฒนา เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกร ไม่ใช่ประโยชน์อย่างเดียว ต้องมีสุขด้วย เพราะการแย่งชิงก็ทำให้เกิดประโยชน์อย่างเดียว ประโยชน์สุขต้องไม่เกิดจากการแย่งชิงกัน
ท่านเล่าว่าท่านขอสารภาพผิดว่า เมื่อเร็วๆนี้เพิ่งไปพบเช็คเงินบริจาคที่ได้รับ เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2545 จำนวน 7 แสนบาท เพราะนำไปซ่อนไว้เองจนกระทั่งตัวเองหาไม่พบและลืมไป ได้นำไปเข้าบัญชีไว้เรียบร้อยแล้ว วันนี้รับมอบเช็คไปแล้วก็กลัวว่าจะถูกปล้นหรืออุ้มไป ต้องนำไปซ่อนไว้อีก เพราะต้องรอวันจันทร์จึงไปเข้าบัญชี และ จะรีบส่งใบเสร็จรับเงินมาให้โดยเร็ว

การบรรยาย โดย คุณย่า เยาวเรศ บุนนาค

คุณย่าชี้แจงเนื้อหาในการประชุมวันนี้ว่า มีการฝึกโยคะ และ โยคะกระตุ้นจักระที่ 2-7 เพื่อเพิ่มพลังงานให้ร่างกายทุกสัดส่วน เป็นท่าฝึกโยคะที่มีมาหลายพันปี นำท่าเหล่านี้ฝึกทุกวัน อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง ถ้าฝึกครบ 21 วัน ติดต่อกัน โดยไม่เว้นเลย สามารถฟอกเลือดได้ ไขมัน triglyceride และ สารพิษ ถูกขับออกไปได้ ทำให้รักษา โรคเอดส์ leukemia ไวรัส สารพิษปนเปื้อน และ วิกลจริตได้
พลังกายทิพย์สามารถขับสิ่งชั่วร้ายออกไปได้ ถ้ารักษาด้วยการกระตุ้นจักระแบบวิธีปฐมจักระ 3 วัน และ ฝึกโยคะท่าต่างๆ แล้วยังไม่ดีขึ้น ให้นึกถึงเจ้ากรรมนายเวร และ รักษาเพิ่มโดยใช้ วิธีการกระตุ้นจักระ 7 – 5 พร้อมกับ ล็อคเท้าไว้ จะช่วยขจัดสิ่งแปลกปลอม หรือ ถ้ารู้สึกว่ามีเข็มแทงมือ ให้ไปล้างมือ
พลังกายทิพย์ทำให้มีความศักดิ์สิทธิ์ ทั้ง กาย วาจา และ ใจ ฝึกแล้วจึงต้อง คิดดี พูดดี และ ทำดี ระงับอารมณ์ให้ได้ อย่าโกรธ โมโห ริษยา ซึ่งจะนำไปสู่ความคิดชั่วร้าย พยาบาท อาฆาต
บ้านใดที่มีความขัดแย้ง จะรู้สึกร้อน ความชั่วร้ายครอบคลุมทั่วบ้าน ประเทศ โลก จึงล่มสลายได้
บ้านใดที่ไม่มีความขัดแย้ง จะรู้สึกเย็น เกิดความรอมชอม ความเรียบร้อย ความดีงามครอบคลุมทั่วบ้าน เกิดความสงบในประเทศ และ โลก และ มีความเจริญรุ่งเรือง ดังคำทำนายของหลวงสุวิชานแพทย์ว่า พ.ศ.2550 ประเทศไทยจะมีความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดในเอเชีย การกระตุ้นจักระ 7 – 6 และ 4 ทำให้อารมณ์เย็นลงและสุขุม
สมอง แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ
1. สมองส่วนหลัง มีหน้าที่เกี่ยวกับ การเคลื่อนไหว การหลับการตื่น ฯลฯ2. สมองส่วนกลาง มีหน้าที่เกี่ยวกับ ปฎิกิริยาโต้ตอบ การรำละคอน การเต้นรำ การเคลื่อนไหวต่อเนื่อง ถ้าเป็น Parkinson เกิดจากสมองส่วนกลาง ฯลฯ3. สมองส่วนบน มีหน้าที่เกี่ยวกับ ความคิด ความจำ บุคลิกภาพ ฯลฯ

การทำบุญ

1. ให้ทาน2. สร้างวินัย3. ฝึกจิต4. อ่อนน้อมถ่อมตัว5. ช่วยเหลือผู้ตกยาก6. อุทิศความดีให้ผู้อื่น7. มุทิตา ยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี8. ศึกษาธรรมะ9. แสดงธรรม อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา10. ทำความรู้แจ้งให้เห็นจริง

คุณย่า อธิบาย เรื่อง จักระ 7 แห่ง เพิ่มเติม พร้อมทั้งนำ ภาพจักระมีเส้นแสงสีต่างๆ มาแสดงให้ชม
จักระ 1 สีแดง ห้ามกระตุ้นให้ตื่นตัว เพราะเกิดอันตรายได้ ถ้าพลังจิตไม่พอ ไม่สามารถควบคุมให้เคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ถูกต้องได้ ทำให้งูไฟไปเผาน้ำมันทองที่ต่อม Kandaจักระ 2 สีส้ม ส่งพลังไปที่ จักระ 7 และ จักระ 2 ทำงานร่วมกับ จักระ 1 เป็นพลังจากพระจันทร์ ส่องแสงสว่าง ทำให้สมาธิแน่วแน่คมชัด มีอำนาจเหนือธรรมชาติจักระ 3 สีเหลือง ผลิตเม็ดเลือดแดง และ สร้างเยื่อกระดูก ย่อยอาหาร กระตุ้น ตับ ไต ม้าม ทำให้แข็งแรง มุ่งมั่น เป็นพลังจากพระอาทิตย์ เหมือนเตาปรมาณู เมื่อย่อยอาหาร น้ำ เครื่องดื่ม ทำให้เกิดพลัง
เวลาตกใจกลัว เครียด ทำให้ระบบย่อยอาหารทำงาน ดังนั้นเวลารับประทานอาหาร อย่าติเตียนอาหาร ให้นึกถึงคุณค่า ลิ้นไม่กำหนดรส คนที่ใช้ลมปราณไม่ดี พูดไม่ดี ทำให้อาหารรสไม่อร่อยจักระ 4 สีเขียว + สีทอง ทำให้มีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ให้โดยไม่เห็นแก่ตัว แผ่กระจายความรัก ทำให้ขจัดกิเลส ลดอำนาจแห่งกามจักระ 5 สีฟ้า ราวกับแสงจันทร์กระทบผิวน้ำ ขับสิ่งชั่วร้าย ขจัดปัดเป่าเคราะห์กรรม ควบคุมความคิด คำพูด พิจารณาไตร่ตรอง เกี่ยวข้องกับ หูทิพย์จักระ 6 มี 2 สี คือ ครึ่งหนึ่งสีไพลิน (สีน้ำเงิน) อม ม่วง และ อีกครึ่งสีกุหลาบชมพู อม สีทอง สมาธิดี เกี่ยวข้องกับ ตาทิพย์จักระ 7 ตรงกลางเส้นสีทอง 12 เส้น มีรัศมีสีม่วงโดยรอบ 960 เส้น เกี่ยวข้องกับการรู้สิ่งลี้ลับในจักรวาลและรู้วาระจิตของมนุษย์ ใช้รักษาเซลสมอง โครงสร้างกระดูกข้อต่อ ความรู้ความฉลาด ปลดปล่อยจากกรรม

คุณย่า คิดค้น เพลงไทยดนตรีไทย สำหรับ ดนตรีบำบัด สำหรับ จักระ 1-3 เป็นเพลงครึกครื้น จักระ 4-7 เป็นเพลงเย็นๆ ราคา 250 บาท
รองศาสตราจารย์ อาภรณ์ บรรยาย เรื่องปุ๋ยเกษตรอินทรีย์เพื่อการบำรุงรักษาดิน ขอเชิญเกษตรกร รับได้จำนวนไม่เกิน 50 คน เข้าฟังเพื่อนำไปใช้ประโยชน์

การบรรยาย โดย ศาสตราจารย์ น.พ.ชิน บูรณธรรม

ท่านอายุเกือบจะ 80 ปี แล้ว ท่านเคยเป็นศัลยแพทย์ที่ ร.พ.จุฬาลงกรณ์ เกษียรอายุแล้ว ท่านจึงมาฝึกพลังกายทิพย์กับคุณย่า เคยศึกษาจาก Mrs.Barbara Ann Brennan ปริญญาโททาง physics ทำงานที่องค์การNASA เป็นคนตาทิพย์ สามารถเห็น aura ได้ และเห็น bacteria ได้ ท่านเล่าว่าคนที่มาฟังเรื่องพลังกายทิพย์ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.ไม่เชื่อจึงหันหลังให้ 2.ไม่เชื่อแล้วเฉยๆ 3.ไม่เชื่อแต่อยากลอง สำหรับท่านตอนแรกๆรู้สึกเฉยๆ เมื่อมาเยี่ยมคนไข้ที่โรงพยาบาลซึ่งได้รับการผ่าตัดหัวใจ นอนอยู่ใน ICU มีอาการความดันสูง BP 180/120 ท่านจึงบอกญาติผู้ป่วยว่า ท่านเพิ่งไปรับการอบรมเรื่องพลังกายทิพย์มา 6 วัน จะขอใช้วิชาพลังกายทิพย์ช่วยลดความดันได้หรือไม่ ? อธิบายวิธีการก็ตกลงท่านจึงส่งพลังกายทิพย์ให้ 5 นาที BP ลดลงเหลือ 140/90 ต่อมาก็ลองใช้รักษาโรคต่างๆ รู้สึกว่าได้ผลหลายโรค เช่น แก้ปวดหลังหลังการผ่าตัดโดยไม่ต้องให้ morphine ผู้ป่วยกลืนน้ำลายไม่ลง ดีขึ้นใน 6 สัปดาห์ ฯลฯ การใช้พลังกายทิพย์ช่วยลด pollution
แสงในระดับที่คนมองเห็น คือ 400-700 n.m. แสงที่มองไม่เห็น คือ infrared แสงที่มีความถี่น้อยกว่าสีแดง, ultraviolet แสงที่มีความถี่มากกว่าสีม่วง, cosmic ray etc.
ทฤษฎี big bang เกิดจาก แรงอัดอย่างแรงแล้วกระจายออกจากกัน คล้ายกับระเบิดปรมาณู ใน ค.ศ.1911 ชาวออสเตรีย ค้นพบ cosmic ray มีพลังมากกว่าพลังปรมาณู ได้รับรางวัลโนเบิล
คุณย่ามีศิษย์เป็นแพทย์รุ่นเดียวกับท่านประมาณ 10 กว่าคน ศิษย์ที่เป็นแพทย์ที่เป็นรู้จัก ได้แก่ น.พ.เสนอ ตัณฑเศรษฐี น.พ.เฉก ธนะสิริ ศ.ดร.น.พ.วิจิตร บุณยะโหตระ ฯลฯ

การฝึกโยคะ โดย ดร.ดำรง ศิลปชัย

การฝึกโยคะทุกวัน อย่างน้อยวันละ 45 นาที โดยกำหนดเวลาหลังตื่นนอน ถ้าปกติ ตื่น 6.00 น. ควรตื่นก่อน 45 นาที เพื่อฝึกโยคะ คือ ตื่นประมาณ 5.15 น. โดยใช้นาฬิกาจิต (กำหนดจิตก่อนนอน) ปลุกคู่กับนาฬิกาจริง จะพบว่า นาฬิกาจิตจะตื่นก่อนนาฬิกาจริงเล็กน้อย ทำท่าละ 10 ครั้ง

ท่านอนหงาย

เมื่อตื่นนอน ในท่านอนหงาย ใช้ท่านอนแผ่หงายมือ กำหนดจิตเพ่งที่จักระ 7 เมื่อหลุดไป ดึงจิตกลับมาที่จักระ 6 เมื่อหลุดไป ดึงจิตกลับมาที่จักระ 5 ทำต่อ จักระ 4 – 3 – 2 – 1 ถ้าเกิดถีนมิทธะ คือ รู้สึกง่วง ให้ลุกขึ้นนั่งขัดสมาธิทำแทน มีคนถามว่าถ้าทำแล้วไม่หลุด ท่านบอกว่ากรุณามาสอนท่านด้วย แสดงว่า คุณมีสมาธิแข็งมาก

ท่านั่ง

นั่งเอนหลังเล็กน้อย เอามือยันไปด้านหลัง กำหนดจิตไว้ที่ต่างๆ ดังนี้
1. หัวแม่เท้า หายใจออก หายใจเข้า2. ข้อเท้า กระดกข้อเท้าซ้ายขึ้น ขวาลง–หายใจออก กระดกข้อเท้าขวาขึ้น ซ้ายลง–หายใจเข้า3. ข้อเข่า ยืดขา–หายใจออก งอเข่าซ้ายตั้งขึ้น มือ๑จับที่ข้อเท้า มือ๑จับใต้ข้อเข่า–หายใจเข้ายืดขา–หายใจออก งอเข่าขวาตั้งขึ้น มือ๑จับที่ข้อเท้า มือ๑จับใต้ข้อเข่า–หายใจเข้าพับขาซ้ายเป็นเลขสี่วางเท้าบนต้นขาอีกข้าง–หายใจออก แบะเข่าออก–หายใจเข้าพับขาขวาเป็นเลขสี่วางเท้าบนต้นขาอีกข้าง–หายใจออก แบะเข่าออก–หายใจเข้านั่งขัดสมาธิ ยื่นมือไปข้างหน้า กำหนดจิตไว้ที่ต่างๆ ดังนี้4. หัวแม่มือ หงายมือ–หายใจออก กำมือให้นิ้วโป้งพับอยู่ใน–หายใจเข้า5. ข้อศอก คว่ำมือ กระดกมือซ้ายขึ้น ขวาลง–หายใจออก มือขวาขึ้น ซ้ายลง–หายใจเข้า6. ข้อไหล่ คว่ำมือ มือซ้ายแตะหลังไหล่ซ้าย–หายใจออก มือขวาแตะหลังไหล่ขวา–หายใจเข้า มือซ้ายแตะข้างไหล่ซ้าย มือขวาแตะข้างไหล่ขวา–หายใจออก ยกหลังมือแตะข้างหูพร้อมกันทั้ง 2 ข้าง–หายใจเข้า หมุนไหล่เข้าหากันทั้ง 2 ข้าง หมุนไหล่ออกจากกันทั้ง 2 ข้าง

ท่าชาร์จจักระ (ต่อ)

จักระ 3 ยืนกางขาเท้าสะเอว หมุนตัวให้ข้อศอกซ้ายไปหลัง หน้ามองตรง–หายใจออก หมุนตัวให้ข้อศอกขวาไปหลัง หน้ามองตรงตลอด–หายใจเข้าจักระ 4 กำมือประกบกัน กางศอกอยู่ในระดับหน้าอก มือขวาอยู่หน้า หมุนตัวให้ข้อศอกซ้ายไปหลัง หน้ามองตรง–หายใจออก หมุนตัวให้ข้อศอกขวาไปหลัง หน้ามองตรงตลอด–หายใจเข้าจักระ 5 ก้มหน้า–หายใจออก เงยหน้า–หายใจเข้า ตามองตรงที่จุดเดียว 10 ครั้ง หันหน้าไปซ้าย–หายใจออก หันหน้าไปขวา – หายใจเข้า 10 ครั้ง หมุนคอไปซ้าย หมุนคอไปขวาจักระ 6 กำมือประกบกัน กางศอกอยู่ในระดับหน้าผาก มือขวาอยู่หน้า–หายใจออก ยื่นมือที่ประกบกันไปข้างหน้าพร้อมกัน–หายใจเข้า

การอาบน้ำทิพย์ โดย คุณย่า เยาวเรศ บุนนาค

คุณย่าวางดวงไฟดวงใหญ่บนเวที และนั่งอยู่หลังดวงไฟ ทุกคนนั่งสมาธิ ปิดไฟอื่นๆหมดทุกดวง คุณย่าให้ทุกคนกำหนดจิตนำแสงสีขาวของดวงไฟไว้ที่ จักระ 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 ตามลำดับ ต่อมาเริ่มรวมเอาแสงสีขาวจากจักระ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 ขึ้นมาเหมือนน้ำพุอันศักดิ์สิทธิ์ แล้วจึงจินตนาการว่า แสงที่รวมกันที่ จักระ 7 ไหลอาบไปทั่วทั้งกายอีกครั้งหนึ่ง โอม โอม โอม (เสียงโอมสูงขึ้นเป็นลำดับ)

 


วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2546

การบรรยาย โดย คุณย่า เยาวเรศ บุนนาค

คุณย่าถามว่าวันนี้มีใครนอนไม่หลับบ้าง ? มีคนยกมือบ้างเล็กน้อย คนที่นอนไม่หลับเกิดจากร่างกายอ่อนแอมานาน วันนี้จะฝึกอีกครั้งจะหลับสบาย ครบ 21 วัน จะรู้สึกสดชื่น
คุณย่าเน้นว่าที่เคยกล่าวว่า ห้ามรักษาในโรงพยาบาล เพราะยังไม่มีใบประกอบโรคศิลปะ สมัยก่อนใน USA ห้ามรักษาในโรงพยาบาล แต่ต่อมาประชาชนเรียกร้องจึงอนุญาตให้มีการรักษาด้วยการแพทย์ทางเลือกเข้าไปได้ใน พ.ศ.2542 แต่ประเทศไทยยังไม่ยินยอม เพราะการแพทย์ทางเลือกยังมีมาก กองการแพทย์ทางเลือกต้องศึกษา คนไทยเชื่อคนง่าย เช่น เด็กตบหัวรักษาโรคได้สารพัดโรค เอาเงินใส่ขัน ก็มีคนแห่กันมาเต็มไปหมด
คุณย่าเล่าว่านับตั้งแต่นี้แทบจะไม่ได้อยู่ในกรุงเทพฯเลย เพราะได้รับเชิญไปสอนที่ต่างๆหลายจังหวัด คือ พัทลุง สตูล เชียงราย ระยอง ชลบุรี กระบี่ ตรัง ปัตตานี ยะลา คนใต้เป็นคนจริง ศึกษาจริงจัง มีผู้ป่วยมีก้อนที่คอ คุณย่ารักษาให้โดยส่งพลังที่ก้อน และ แนะนำให้จับเองส่งพลังเองทุกวัน ก้อนที่คอก็ยุบลงได้เอง โดยไม่ต้องผ่าตัด และ ควรจับทุกวัน เพราะคนที่เป็นโรคที่ใด บริเวณนั้นอ่อนแอ มีโอกาสเป็นได้อีก เราไม่สามารถเปลี่ยนอะไหล่ได้ ปัจจุบันสารพิษเต็มประเทศไปหมด จึงต้องขับสารพิษออกจากร่างกายด้วย
การรักษาสมอง ให้ทำทุกวัน เพราะเป็นส่วนที่สำคัญในการควบคุมร่างกาย คือ กระตุ้น จักระ 7 – 6 นาน 1 นาที จึงกระตุ้นที่อื่นตามอาการ เช่น ถ้ามีอาการตาฟาง กระตุ้น จักระ 7 และ ตา นาน 2 นาที ถ้ามีความดันสูง กระตุ้น จักระ 7 – 4 นาน 2 นาที ถ้าเป็นเบาหวานด้วย กระตุ้น จักระ 3 – 2 ตับอ่อน นาน 2 นาที
ถ้าเป็นมะเร็งมดลูก กระตุ้นจักระ 3 – 2 มดลูก นาน 2 นาที และ ฟอกเลือด พร้อมทั้งเป่าสีแดงที่มดลูก เป่าสีส้มที่ชีพจรช่วยสลาย เป่าสีเหลืองช่วยชำระล้าง และ เป่าสีม่วงแก้ปวด
คุณย่านำภาพต่างๆ เช่น ภาพที่ Dr. Alex Gray จิตรกร ซึ่งมีตาทิพย์ ได้วาด ภาพกายทิพย์ของมนุษย์ และ ภาพพระอวโลกิเตศวร (เทพเจ้าพันมือ)
ภาพพระนางโซเฟีย ผู้รักษา เป็นที่เคารพนับถือ ในหลายประเทศ เช่น อียิปต์ ตุรกี ฯลฯ คุณย่าเล่าว่าที่ตุรกี เกิดแผ่นดินไหวตึกถล่มโดยรอบ แต่โบสถ์โซเฟียยังดีอยู่ไม่เสียหาย เชื่อว่าเทพเทวดาศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองภาพผู้ที่ทำสมาธิ มี aura ที่หน้าผากสีทอง และ โดยรอบศีรษะเป็นวงกลมเหมือนรัศมีของพระพุทธรูป และ สีม่วงโดยรอบตัวภาพกายทิพย์ และ กายเนื้อ เชื่อมต่อกันด้วย silver cord โยงใยกันอยู่ เวลากายทิพย์แยกจากกายเนื้อ จึงมั่นใจได้ว่าไปแล้วกลับมาแน่ ไม่มีทางไปแล้วไม่กลับ สีสันในกายทิพย์งดงามกว่ากายเนื้อยิ่งนัก เวลาตายไป silver cord หลุดไป กายทิพย์ จิต เจตสิก และ วิญญาณ จึงหลุดออกจาก กายเนื้อภาพสามีภรรยา แสดงพลังแห่งความรัก มีการถ่ายเทซึ่งกันและกัน ภรรยาพาไปเยี่ยมเยียนคุณพ่อคุณแม่ ให้ความเจือจุน เข้าวัด ฟังธรรม สามีก็ซึมซับได้ แต่ถ้าภรรยาตระหนี่ สามีก็ตระหนี่ไปด้วยภาพภรรยาตั้งครรภ์ มีสามีคอยดูแลใกล้ชิด มีพลังถ่ายเทความรักสู่ทารกในครรภ์ให้เป็นปกติสุข แต่ถ้าสามีไม่เอาใจ ภรรยาอารมณ์ไม่ดีไม่สบายใจมีผลต่อทารกในครรภ์ภาพลูกดูดนมแม่ ทำให้ทารกได้รับภูมิคุ้มกัน มีคนเล่าว่าพ่อสามีป่วยหนัก ได้น้ำนมแม่จากลูกสะใภ้ซึ่งมีลูกอ่อน ดื่มทุกวัน ทำให้รอดมาได้ภาพงูพันคทา แสดงถึงเส้น Ida Pingala และ Sushumna สัญลักษณ์ของวงการแพทย์ ปรากฏบนแผ่นศิลาที่ กรีก อียิปต์ ตุรกี มีมานับหมื่นปี และ ภาพปล่องแถบขาว-แดงที่ร้านตัดผม มาจากเรื่องเดียวกันภาพคนแสดงถึงเส้น Ida และ Pingala พันกัน 5 รอบ จาก จักระ 1 – 6 พลังจาก จักระ 1 – 6 ทำให้มี ตาทิพย์ และเส้น Sushumna หรือ ไม้เท้าพราหมณ์ ตรงกลางดิ่งจากจักระ 1 – 7 ยอดบนสุดมีลูกสนอยู่ที่จักระ 7 Kun = เผาไหม้, Kunda = ขดอยู่เป็นวงกลม, Kundalini = งูไฟ ล้อมรอบ Kanda ต่อมสร้างน้ำมันทอง

นักวิทยาศาสตร์บางคนคิดว่า cosmic ray เป็นอณูเล็กๆที่มีพลังมาก กำลังพยายามสร้างที่เก็บสะสม ซี่งความจริงแล้วสิ่งมีชีวิต คือ มนุษย์ สามารถเก็บสะสมและถ่ายเทให้ผู้อื่นได้

ในกายเนื้อมี Kanda เก็บน้ำมันทอง (พลังธาตุน้ำ) มีลมปราณ (พลังธาตุลม) มีงูไฟ (พลังธาตุไฟ) และ ในกายทิพย์มีพลังกายทิพย์ (พลังอากาศธาตุ) เมื่อจิตนำพลังกายทิพย์ผ่านรูขุมขนเข้าสู่จักระ และ กายสูดพลังลมปราณเข้าสู่ร่างกาย จะผลักดัน สารพิษออกไปทางรูขุมขน และ ลมหายใจ เช่นกัน

พลังลมปราณ เป็นขั้วลบ (-) มีมากที่จักระ 3 ท้อง สะดือ ม้าม ตับ พลังจากอาหาร เป็นขั้วบวก (+)

ต้นไม้ที่มีพลัง ต้นสน ต้นยูคาลิปตัส ดูดซับพลังชีวิต ต้นหูกระจง หรือ ต้นบารมี ปลูกไว้มีพลังสีกุหลาบและสีม่วงเหมือนประกายเพชร ปลูกไว้รักษาโรคประสาทเสื่อม หรือ เครียด ทำให้ปลอดโปร่ง สร้างอำนาจจิต ป้องกันวิญญาณพเนจรมาทำร้าย

ภาพอัญมณี 7 สี คือ สีแดง (โกเมน ทับทิม Ruby) สีส้ม (Camilion) สีเหลือง (Topas บุษราคัม) สีเขียว (Chrisopress, มรกต, หยก) สีฟ้า (turquoise) สีน้ำเงิน (Amytyst ไพลิน) และ สีม่วง (Amytyst)
อัญมณีจำเป็นสำหรับผู้ป่วยหนัก พิชิตโรคได้เร็ว คนมีกรรมจะหายเร็ว มีใช้มาสมัยก่อนยุค Atlantis การรักษาโดยขึ้นไปบนดาดฟ้า ลงมานอนที่เตียงทำด้วยพลอย มีพลังเป็นปล่อง Papyrus ชาวอียิปต์ บันทึกการรักษาด้วยอัญมณีและเพิ่มพลังอิทธิฤทธิ์ Peter เป็นหินที่ Jesus Christ นำมาสร้างโบสถ์ วิหารของมุสลิมที่ประเทศซาอุดิอารเบีย ใช้ หินดำ สร้าง เพื่อประกอบพิธีฮัจ ชาวมุสลิมต้องเดินทางเข้าพิธีอย่างน้อย 1 ครั้ง ในชีวิต

คุณย่าสรุปว่า คนที่ยังไม่ได้รับการอบรมเป็น master อย่าไปสอนผู้อื่น ถ้าใครคิดจะเป็น master ต้องพิจารณาว่าตัวเองพร้อมที่จะละกิเลสหรือยัง ?

การสาธิตวิธีการรักษาบนเวที 3 คู่

การจับจักระ(C) พร้อมกับ การฟอกเลือด (P) (ด้วยการจับชีพจร) และ การกำหนดจิตเป่าสีต่างๆ ได้แก่
1. มะเร็งกระดูก มะเร็งต้องรักษาวันละ 2 ครั้ง เช้า และ เย็น Rx. C 5 – 4 + P 1.30 min เป่าสีแดง ส้ม เหลือง ม่วงอ่อน, C 3 – 2 + P 1.30 min เป่าสีแดง ส้ม เหลือง ม่วงอ่อน, สลักเพชร + เข่าซ้าย 1 min และ สลักเพชร + เข่าขวา 1 min2. ประสาทแปรปรวน Rx. C 7 + P 5 min เป่าสีเขียวมะนาวล้างโรค ทอง ม่วง3. กระดูกผุ Rx. C 7 ซ้าย + P 1.30 min เป่าสีม่วงเจิดจ้า , C 7 ขวา + P เป่าสีม่วงเจิดจ้า 1.30 min, C 2 + P เป่าสีม่วง, C 3 + P เป่าสีม่วง, C 4 + P เป่าสีม่วง, C 5 + P เป่าสีม่วง แห่งละ 0.30 min4. AIDS รักษา เช้า และ เย็น Rx. C 3 – 2 + P 3 min เป่าสีแดง ส้ม เหลือง, C 7 + P 2 min เป่าสีแดง ส้ม เขียว5. โรคปอด Rx. C 5 + P เป่าสีฟ้า6. Leukemia Rx. C 3 – 2 + P 3 min เป่าสีแดง สี เหลือง สีเขียว, C 7 + P เป่าสีต่างๆ7. ไอเรื้อรัง Rx. C 7 – 3, C 4 – 5 ไม่ต้องฟอกเลือด

การล็อคหัวแม่เท้า การตายกระทันหัน เช่น รถชน ไม่มีบุญกุศลไปเกิดใหม่ จะเป็น โอปาติกะ สัมภเวสี อสูรกาย หรือ เปรต บางคนจึงแท้งลูก หรือ วิญญาณ มาเกาะ ขณะเครียด กังวล ป่วยหนัก หรือ กรณีรักษาแล้วเกิดความรู้สึกเข็มแทงมือ หรือ รักษาไป 3 วันแล้วอาการไม่ดีขึ้น ต้องใช้วิธีการรักษาเพื่อเอาเจ้ากรรมนายเวรออกไป โดย อาราธนาผู้ที่บุญบารมี เช่น หลวงปู่มานำเจ้ากรรมนายเวรไปเกิด Rx. C 7 – 5 เป่าสีทอง 3 ครั้ง ตามองไปที่ C 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 กำหนดจิตให้ไปรวมที่หัวแม่เท้า ครบ 5 นาที แนะนำผู้ป่วยว่าวันนี้ห้ามไปยุ่งเกี่ยวกับใคร ห้ามกอด ห้ามแตะต้อง ห้ามใกล้ชิด วันรุ่งขึ้นต้องมาอีกครั้ง พร้อมกับอัญเชิญหลวงปู่ให้พาเจ้ากรรมนายเวรไปเกิด จับหัวแม่เท้าล็อคไว้ เป่าสีทอง 3 ครั้ง ตามองไปที่ C 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 นาน 5 นาที บางครั้งขณะทำการล็อคเท้าผู้ป่วยดิ้นแสดงว่าไม่ยอมออก ต้องให้คนที่มีพลังแข็งกล้ากว่าเป็นคนทำการล็อคเท้า เสร็จแล้วหงายมือขึ้นไปล้างมือ โดยมีคนเปิดก็อกน้ำปล่อยทิ้งไว้ให้ด้วย

คุณ Babara ใช้ควันจากไม้ Cedar ในการไล่เจ้ากรรมนายเวร แต่ไม่ได้ส่งไปเกิด คนที่จิตไม่แข็งพอและอยู่ใกล้ๆจะต้องระวังผีเข้าได้

สินค้าที่นำมาจำหน่าย

หน้าห้องประชุม มีการจำหน่ายสินค้าหลายอย่าง ได้แก่ หนังสือ (ปฐมปรมาจารย์โซเซอร์, ค้นหาวิธีบำบัดโรคด้วยตัวเอง, มนตราเพื่อสุขภาพ, ตาทิพย์, ฝึกถอดกายทิพย์ท่องไปในจักรวาล) เทป (เพลงไทยสำหรับดนตรีบำบัด) อัญมณี (นานาชนิด) เสื้อผ้า ฯลฯ

 


การวิเคราะห์การรักษาด้วยพลังกายทิพย์

อาการต่างๆน่าจะดีขึ้นได้จาก 
1. การจัดท่านั่งให้ตรงและท่าโยคะบางท่าทำให้โครงสร้างร่างกายภายนอกสมดุล2. การทำสมาธิทำให้โมเลกุลและอะตอมซึ่งเป็นโครงสร้างร่างกายภายในสมดุล3. การถ่ายพลังกายทิพย์เข้าไปจึงเป็นการช่วยซ่อมแซมโครงสร้างร่างกายทั้งภายในภายนอกให้ สามารถเรียงตัวได้ดีขึ้นวันละเล็กวันละน้อย ทุกอย่างจึงค่อยๆดีขึ้นเป็นลำดับ

ข้อควรระวัง
1. การทำท่าโยคะท่าละ 10 ครั้ง มากเกินไป และ มีหลายท่าทำให้โครงสร้างร่างกายเคลื่อนมากไปทำให้เกิดโทษได้ ถ้าผู้ทำขาดสติไปชั่วขณะ หรือ มีจุดอ่อนบางแห่งจะพลาดท่าได้ง่าย2. ผู้ให้พลังต้องเป็นตัวกลางในการดูดและถ่ายพลัง ถ้าทำมากเกินไปอาจจะทำให้เกิดผลเสียได้ทั้งพลังเย็นและพลังร้อน ต้องเดินทางสายกลาง3. ผู้ป่วยหนักบางคนต้องการการรักษาฉุกเฉินวิธีอื่น ถ้าผู้ให้ไม่สามารถถ่ายพลังให้มากพอย่อมจะรักษาได้ไม่ทันการหรือไม่หายป่วย ต้องรู้ระดับความสามารถของผู้ให้

สุภาษิตโบราณเตือนไว้ว่า “อย่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัว” โปรดระวังการฝึกสมาธิแบบนี้ไม่เหมือนสมาธิแบบที่เคยศึกษาจาก ท่านพุทธทาส ที่วัดสวนโมกข์ หรือ ที่อ่านจากเรื่องราวของ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท พระธรรมปิฎก และ พระอาจารย์ อีกหลายท่าน ฯลฯ

 

พญ.กานดา ปัจจักขะภัติ
รายงานและวิเคราะห์
ณ ห้องประชุมกองทัพอากาศ อาคารทองใหญ่ ถนนพหลโยธิน
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ ที่ 2 – 3 สิงหาคม พ.ศ.2546


 

 

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871246
This Month : 65
Total Users : 1480759
Views Today : 568
Server Time : 2024-06-19