ชื่องานวิจัย : พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของรักใหญ่ และภูมิปัญญาไทยในการแก้พิษจากยางรัก
ผู้แต่ง : ธนิสร์   ปทุมานนท์
ชื่อวารสาร : Journal of Thai Traditional & Alternative Medicine
ปีที่ : 8
ฉบับที่ : 2-3
ปีที่วิจัย : 2010
หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน(หลัก) : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บทคัดย่อไทย-อังกฤษ(Abstract) :

พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน เป็นสหวิทยาสาขาที่ศึกษาความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างกันและกันของมนุษย์ชาติพันธุ์ต่างๆ กับพรรณไม้ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม ต้นรักใหญ่ (Gluta usitata (Wall.) Ding Houมีบทบาทสำคัญต่อวัฒนธรรมไทยด้านจากโดยเฉพาะการใช้ยางรักในการทำเครื่องเขิน ยางรักใช้เป็นวัสถุรองพื้นสำหรับสร้างสรรค์งานศิลปะที่ปราณีตงดงาม เช่น ภาพวาดลายรดน้ำ ลายกำมะลอ และงานช่างประดับมุข ส่วนต่างๆ ของต้นรักใหญ่ ได้แก่ เปลือกต้น เปลือกราก เมล็ด และยางรักดำได้ใช้เป็นยาสมุนไพรและเครื่องยาในยาแผนโบราณ แต่ยางรักทำให้เกิดอาการแพ้ต่อผิวหนังซึ่งพบทั้งช่างรักและบุคคลที่ไปสัมผัสต้นรักโดยบังเอิญสารสำคัญในยางรักที่ทำให้เกิดพิษเป็นสารกลุ่มพอลีฟีนอลซึ่งมีโซ่ยาวเรียกโดยรวมว่าทิตซิออล ภูมิปัญญาไทยได้มีสูตรตำรับแก้พิษยางรักที่น่าสนใจหลายตำรับทั้งในรูปยาอาบและยาทาผ่านต่อจากรุ่นสู่รุ่น โดยทั่วไปสารกลุ่มพอลีฟีนอลที่มีฤทธิ์กัดผิวหนังในยางรักจะทำให้อ่อนลงโดยตำรับแก้พิษที่มีฤทธิ์ฝาดสมาน

คำสำคัญ: รักใหญ่การแก้พิษพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน

Ethnobotany is the scientific study of the relationships that exist between people and plants. Gluta usitata(Wall.) ding hou or ruk yai has had a profound impact on Thai culture due to the use of its latex in various Thai arts, especially lacquerwareRuk lacquer is also a main component used in the creation of various elaborate traditional Thai arts, including gilded lacquer art, lai kammalor and mother-of-pearl inlay. Various parts of ruk yai, such as stem bark, seed and latex, have been used as an herbal drug or combined with other herbs and used as a traditional medicine. However, latex from ruk yai can cause an allergic skin reaction in craftsmen and individuals who accidently contact the plants. Long-chain polyphenolic compounds called thitsiol are the main components in ruk lacquer that cause skin allergy. Thai folk wisdom provides intriguing formulations passed down from generation to generation concerning herbal bath preparations and herbal pastes to detoxify ruk lacquer. Generally, the caustic polyphenolcompounds derived from ruk lacquer can be weakened by neutralizing them with formulations having astringent action.

Key words: Gluta usitata, toxicity, ethnobotany

ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(เอกสารฉบับเต็ม) : –
บทความสั้น(Text): –
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(บทความขนาดสั้น) : –
เจ้าของงานวิจัย : ธนิสร์ ปทุมานนท์ และคณะ

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871262
This Month : 81
Total Users : 1480775
Views Today : 590
Server Time : 2024-06-25