ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (ม.ค. – เม.ย. 56)

การแพทย์แผนจีน (Traditional Chinese Medicine)

สำนักการแพทย์ทางเลือก


การบริหารหายจิตแบบซี่กง

สำนักการแพทย์ทางเลือก


ผลของการจัดการอาการที่เน้นการบริหารกายจิตแบบชี่กง ต่อความวิตกกังวล และความปวดในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดช่องท้องฉุกเฉิน

จรินทร์ พวกยะ   Jarin Puakya , สุรีพร  ธนศิลป์  Sureeporn  Thanasilp  คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 


ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและการบริหารชี่กงต่อระดับคลอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือดของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ (The effect of food consumption Behavior Modification and Qigong Program on Blood cholesterol and Triglyceride level of people living with HIV/AIDS

นันทิมาศ หมวดจันทร์  Nanthimat Muatjan ,   สุรีพร ธนศิลป์   Sureeporn Thanasilp  คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871246
This Month : 65
Total Users : 1480759
Views Today : 237
Server Time : 2024-06-19