ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (ม.ค. – เม.ย. 55)

ที่ปรึกษา


โฮมีโอพาธีย์ ช่วยอะไรได้ในโรคชิคุนกุนยา (chikungunya)

ปราณี ลิมป์วรวรรณ, มณฑกา ธีรชัยสกุล


การบำบัดอาการนอนไม่หลับด้วยการรักษาแบบโฮมีโอพาธีย์

มณฑาทิพย์ เพ็ชรสีสม


Mind and Body ตอนที่ 4 โยคะบำบัด

แพทย์พงษ์  วรพงศ์พิเชษฐ


ผลของโปรแกรมการจัดการอาการที่เน้นการสวดมนต์ต่ออาการปวดของผู่ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย

เบญมาศ ตระกูลงามเด่น , สุรีพร  ธนศิลป์


 

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871262
This Month : 81
Total Users : 1480775
Views Today : 608
Server Time : 2024-06-25