ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (ก.ย. – ธ.ค. 53)

บทบรรณาธิการ


โพรไบโอติก จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ

ไชยวัฒน์ ไชยสุต,  ศศิธร  ศิริลุน


MindBody Medicine ตอนที่ 1 ความเครียดกับการเกิดโรค

แพทย์พงษ์  วรพงศ์พิเชษฐ


การประเมินความเสี่ยงในการใช้ยาโฮมีโอพาธีย์ในคลินิกสาธิตสาขาโฮมีโอพาธียร์ประเทศไทย

ปราณี ลิมป์วรวรรณ,   สมพร  สุวรรณเมาโจ,   ศิริพร  เพิ่มพูล


การศึกษาเรื่องประสิทธิผลการส่งเสริมการรักษาเบาหวานด้วยโยคะ

สิริพิมล  อัญชลิสังกาศ

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871246
This Month : 65
Total Users : 1480759
Views Today : 436
Server Time : 2024-06-19