ปีที่ 3 ฉบับที่ 1( ม.ค. – เม.ย. 53)

นื้อหาในฉบับนี้มีผลงานวิจัยที่น่าสนใจ 2 เรื่อง เรื่องแรกเป็นการศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากมะขามป้อม 12 สายพันธุ์ของไทย เป็นงานวิจัยพื้นฐานที่สามารถนำไปต่อยอดให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อไปได้ เรื่องที่ 2 เป็นการศึกษาเพื่อลดความวิตกกังวลของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม โดยการใช้โปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรู้ร่วม กับการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ซึ่งเรามักให้ความสนใจกับตัวผู้ป่วยจนลืมนึกถึงญาติที่เป็นคนคอยดูแลผู้ป่วยว่าเขาจะมีความเครียดความวิตกกังวลเกิดขึ้นด้วย นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวประสบการณ์ของแพทย์ที่ป่วยเป็นมะเร็ง ได้ใช้วิธีการแพทย์ทางเลือกหรือธรรมชาติบำบัดผสมผสานกับการรักษาของแผนปัจจุบันจนสามารถผ่านพ้นวิกฤติ ปัจจุบันก็ผันตัวเองมาเป็นผู้ให้การรักษาผู้ป่วยมะเร็งตามแนวทางการแพทย์ผสมผสาน

บทบรรณาธิการ


ประสบการณ์การใช้ธรรมชาติบำบัดในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทย

 นพ.สำราญ  อาบสุวรรณ,    สุดารัตน์  ธัญจิรา


บทบาทของmind body medicineในการบำบัดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

นพ.แพทย์พงษ์  วรพงศ์พิเชษฐ


ท่าลุกนอนลุกนั่งให้ร่างกายสมดุลแบบสืบสารภูมิปัญญาไทย

ประสพสุข    อิงคะวะระ,        พันทิพา  พงศ์กาสอ


สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากมะขามป้อม 12 สายพันธุ์

อุดมลักษณ์  สุขอัตตะ,  ประภัสสร  รักถาวร,   นคร  เหลืองประเสริฐ , นวลปรางค์  ไชยตะขม,  นิภา  เขื่อนควบ


ผลของโปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรู้ร่วมกับการผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบโปรเกรสซีพต่อความวิตกกังวลในญาติผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม

กาญจนา  มยุระสุวรรณ,   ดร.สุรีพร  ธนศิลป์


หมอกไอน้ำปราณายาม

เฉลียว  ปิยะชน


ประชาสัมพันธ์ : โครงการรับอุทิศร่างกายนอกเขตกรุงเทพฯ และปรืมณฑล

ธันวา  ตันสถิตย์


 

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871260
This Month : 79
Total Users : 1480773
Views Today : 2836
Server Time : 2024-06-24