ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (พ.ค. – ส.ค. 52)

วารสารสำนักการแพทย์ทางเลือก ได้ก้าวสู่ปีที่ 2 ฉบับที่ 2  ได้นำเสนองานวิจัยของศาสตร์การแพทย์ทางเลือก 2 เรื่อง เริ่มต้นในฉบับด้วย Aromatherapy หรือ คันธบำบัด เป็นการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันระเหยที่จำหน่ายในท้องตลาด เพื่อใช้ในธุรกิจบริการสุขภาพ และการทบทวนวรรณกรรม ในหัวข้อเรื่องผลของการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าต่อการจัดการความปวด  ยังมีบทความวิชาการ อีก 2เรื่อง ได้แก่ กายบริหารแบบโยคะสำหรับผู้สูงอายุ ประกอบด้วยภาพและเนื้อหาเขียนให้ผู้สูงอายุได้เข้าใจพร้อมลองฝึกปฏิบัติตามได้ง่าย และการนำเสนอศาสตร์การแพทย์ทางเลือกในเรื่องของโฮมีโอพาธีย์ จะสามารถนำมาประยุกต์ใช้รักษาโรคชิคุนกุนยา ได้อย่างไร กองบรรณาธิการวารสารสำนักการแพทย์ทางเลือก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความวิชาการภายในฉบับ จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่านที่สนใจศาสตร์การแพทย์ทางเลือก


บทบรรณาธิการ


การศึกษาองค์ประกอบน้ำมันระเหยที่จำหน่ายในท้องตลาดเพื่อใช้ในธุรกิจบริการสุขภาพ (สปา) คันธบำบัดและการแพทย์ทางเลือก

รศ.ดร.นิจศิริ  เรืองรังษี, นพ.เทวัญ  ธานีรัตน์,  ชนิดา พลานุเวช, ชวิดา  สุขนิรันดิ์


การทบทวนวรรณกรรม ผลการนวดกดจุดต่อการจัดการความปวด

สุวพร เหลืองอร่ามกุล, ลดาวัลย์ นิชโรจน์, ประคอง อิทรสมบัติ


กายบริหารแบบโยคะสำหรับผู้สูงอายุ

นพ.แพทย์พงษ์  วรพงศ์พิเชษฐ


โฮมีโอพาธีย์ ช่วยอะไรได้ในโรคชิคุนกุนย

มณฑกา ธีรชัยสกุล, ปราณี  ลิมป์วรวรรณ


แบบฟอร์มการส่งต้นฉบับวารสารสำนักการแพทย์ทางเลือก

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871246
This Month : 65
Total Users : 1480759
Views Today : 618
Server Time : 2024-06-19