ชื่องานวิจัย : ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับบริการการแพทย์แผนไทยของประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรี
ผู้แต่ง : ชัชวาล   นฤพนธ์จิรกุล
ชื่อวารสาร : วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ปีที่ : 4
ฉบับที่ : 1
ปีที่วิจัย : 2006
หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน(หลัก) : –
บทคัดย่อไทย-อังกฤษ(Abstract) :

 

The objectives of this survey research were to study factors affecting the population’s acceptance level in Suphanburi province. The PRECEDE – PROCEED MODEL and ADOPTATION THEORY were modified for the conceptual framework of this study. The sample population who live in Suphanburi province were 485 sample. The instrument for data collect was a questionaires. Data was SPSS/PC+ package computer programe. Statistical analysis of stydy were percentage, mean, standard deviation, chi-square, Pearson’s Product Moment Correlation and Multiple classification .

The result of this study were summerized as follow: The level of acceptance’s population in Suphanburiprovince for Thai Traditional Medicine survices was found to be at average 62.9 percents. All factors can forecast and explain the acceptance of Thai Traditional Medicine survices 51.80 percents. By the recivesinformation on Thai Traditional Medicine from personal media had predicted the Thai Traditional Medicine survices, the second was the belive of Thai Traditional Medicine Perception of Thai Traditional Medicine and were for the acceptance Thai Traditional Medicine survices in Suphanburi province more effectivly.

ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(เอกสารฉบับเต็ม) : –
บทความสั้น(Text): –
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(บทความขนาดสั้น) : –
เจ้าของงานวิจัย : ชัชวาล นฤพนธ์จิรกุล

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871268
This Month : 87
Total Users : 1480781
Views Today : 2740
Server Time : 2024-06-25