การศึกษาประสิทธิผลของการฝังเข็มเพื่อลดอาการปวดกล้ามเนื้อในผู้ป่วย
กลุ่มอาการออฟฟิศ ซินโดรม และความพึงพอใจต่อบริการ  รักษาพยาบาล
แผนกผู้ป่วยนอก  กองการแพทย์ทางเลือก
         
The study of the effectiveness of acupuncture treatment
for  relieving muscle pain in the office syndrome patients and  satisfaction to medical services in out-patient unit
at Alternative Medicine Division.

โดย 

กาญจนาฎ   คงคาน้อย

องอาจ    ศิริกุลพิสุทธิ์

กองการแพทย์ทางเลือก 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562

คลิ๊กเพื่ออ่านข้อมูล >> งานวิจัยการศึกษาประสิทธิผลของการฝังเข็มเพื่อลดอาการปวดกล้ามเนื้อในผู้ป่วยกลุ่มอาการออฟฟิศ ซินโดรม และความพึงพอใจต่อบริการรักษาพยาบาล   แผนกผู้ป่วยนอก  กองการแพทย์ทางเลือก

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871237
This Month : 56
Total Users : 1480750
Views Today : 636
Server Time : 2024-06-17