การแพทย์บูรณาการ

ทางเลือกใหม่ในการดูแลสุขภา


งานประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 17

           วันที่ 3 กันยายน 2563 กองการแพทย์ทางเลือก ได้ร่วมจัดประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 17 โดยนายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก เป็นผู้ดำเนินรายการ และได้รับเกียรติจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นวิทยากรอภิปราย ในหัวข้อเรื่อง “การแพทย์บูรณาการ ทางเลือกใหม่ในการดูแลสุขภาพ” เพื่อนำเสนอแนวโน้มในอนาคต และทบทวนสถานการณ์นโยบายการดำเนินงานของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน การจัดบริการการแพทย์บูรณาการในบริบทของภาคเอกชน ภาครัฐ โดยเผยแพร่ความรู้ด้านการแพทย์ทางเลือก ให้กับประชาชนทั่วไป ณ ห้องประชุมฟินิกซ์ 1-2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

รายละเอียดประชุมวิชาการ

ดาวน์โหลดเอกสาร >> One page-ประชุมวิชาการฯ

 

 


เอกสารประกอบการประชุม

 

เรื่อง แนวโน้มทั่วโลกเกี่ยวกับการแพทย์บูรณาการในด้านชะลอวัย   

โดย พญ.พักตร์พิไล ทวีสิน  

ดาวน์โหลดเอกสาร >>  Global Trend in Integrated Medicine

 

เรื่อง การจัดบริการสุขภาพแบบบูรณาการ ควรเป็นอย่างไร?

โดย  รศ.นพ.ปิยะ  เนตรวิเชียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

ดาวน์โหลดเอกสาร >> การแพทย์บูรณาการ_รศ.นพ.ปิยะ

 

เรื่อง แนวโน้มในอนาคตกับการสนับสุนด้านนโยบาย บุคลากร วิชาการ ของการแพทย์บูรณาการในประเทศไทย

ดาวน์โหลดเอกสาร >>  การแพทย์บูรณาการ ทางเลือกใหม่ในการดูแลสุขภาพ

 

 


สามารถติดตามได้ที่

Website >> www.thaicam.go.th

🔴Live…Facebook >> https://www.facebook.com/thaicam2019

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871237
This Month : 56
Total Users : 1480750
Views Today : 544
Server Time : 2024-06-17