ประชุมปรึกษาหารือพัฒนารูปแบบการแพทย์บูรณาการในสถานบริการสาธารณสุข

นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือพัฒนารูปแบบการแพทย์บูรณาการในสถานบริการสาธารณสุข ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 09.30–16.30 น. เพื่อคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบการแพทย์บูรณาการในโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป จำนวน 12 เขตสุขภาพ ณ ห้องประชุมกองการแพทย์ทางเลือก ชั้น 7 อาคาร 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871237
This Month : 56
Total Users : 1480750
Views Today : 708
Server Time : 2024-06-17