วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.30 น. นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือกเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิจัยสารสกัดกัญชา กัญชง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ทางเลือก เพื่อวางแผนและกำหนดแนวทางในการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์การแพทย์ทางเลือกจากสารสกัดกัญชา กัญชง โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ร้อยเอกหญิงจีรนันท์ แกล้วกล้า รองศาสตราจารย์พิทยา จารุพูนผล รองศาสตราจารย์วิภาวรรณ ตั้งนิพนธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย นางศิริชดา เปล่งภานิช นางสาวกมลลดา พิชญวิทยาเวทย์ พร้อมด้วยทันตแพทย์วิกิต ประกายหาญ และนางสาวณัฐณิชา ทิพย์รัตน์ เป็นคณะกรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมกองการแพทย์ทางเลือก อาคาร 2
ชั้น 7 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings)

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871268
This Month : 87
Total Users : 1480781
Views Today : 2824
Server Time : 2024-06-25