กิจกรรม  “เดินหน้า…กัญชาเสรี แก้เจ็บแก้จน”

 การเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวที่ดีของพืชกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และการส่งออก

วันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร และผ่านระบบออนไลน์


กำหนดการจัดกิจกรรม  “เดินหน้า…กัญชาเสรี แก้เจ็บแก้จน”

การเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวที่ดีของพืชกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และการส่งออก

วันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร และผ่านระบบออนไลน์


ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings >> ลงทะเบียน


>> กำหนดการประชุมวิชาการ “เดินหน้า…กัญชาเสรี แก้เจ็บแก้จน” <<

เอกสารประกอบการบรรยายวันที่ 15 มิถุนายน 2565
  คลิกดาวน์โหลด >>  อ.วิฑูรย์ ปัญญากุล 
  คลิกดาวน์โหลด >>  ผอ.ชลธิชา รักใคร่  
  คลิกดาวน์โหลด >>  ภญ.จิรารัตน์ เพิ่มภูศรี 
  คลิกดาวน์โหลด >>  อ.องอาจ ปัญญาชาติรักษ์

เอกสารประกอบการบรรยายวันที่ 16 มิถุนายน 2565
  คลิกดาวน์โหลด >>  การปลูกพืชกัญชาทางการแพทย์แบบระบบเปิด รศ.ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์
  คลิกดาวน์โหลด >> การเพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์แบบโรงเรือน ดร.เจษฎา ภัทรเลอพงศ์
  คลิกดาวน์โหลด >> การเพาะปลูกพืชกัญชาทางการแพทย์แบบระบบปิด ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์
  คลิกดาวน์โหลด >> บรรยายแนวทางการปลูก อ.สุรพงษ์ อนุตธโต

รับชม VDO การประชุมวิชาการ วันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2565

สามารถรับชมได้ที่ Live Facebook
 กองการแพทย์ทางเลือก

 

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871127
This Month : 84
Total Users : 1480640
Views Today : 737
Server Time : 2024-05-20