แจ้งเลื่อนการประชุมวิชาการ

ชมรมพยาบาลการดูแลแบบผสมผสานและการบำบัดทางเลือกแห่งประเทศไทย
ร่วมกับโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
และกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

*********************************************

 

โดยมีจัดการประชุมวิชาการเรื่อง ภูมิปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์สู่การพยาบาลแบบผสมผสานเพื่อการดูแลแบบประคับประคองในการบำบัดทางการพยาบาล (Apply Artificial Intelligence to Complementary Nursing Therapeutic in Palliative Care)

 

กำหนดการประชุม (เดิม) ระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2563

เปลี่ยนวันประชุมเป็น 30 – 31 กรกฎาคม 2563

ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร

 

หมายเหตุ เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อยู่ในระยะที่จะต้องเฝ้าระวังการระบาด ซึ่งการจัดประชุมที่มีการร่วมกันของบุคลากรจำนวนมากเป็นความเสี่ยงต่อความระบาด จึงขอเลื่อนการประชุมวันดังกล่าวเป็นวันที่ 30 – 31 กรกฏาคม 2563 โดยจัดสถานที่ประชุมเดิม

 


หนังสือเชิญเข้าประชุมวิชาการ

รายละเอียดโครงการ

กำหนดการ

หนังสือตอบรับการเข้าร่วมประชุมฯ


ลงทะเบียนออนไลน์


 

**หมายเหตุ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ  คะแนนกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องของพยาบาล ( CNEU )  ประมาณ 12 หน่วย

คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> โครงการ ภูมิปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์สู่การพยาบาลแบบผสมผสาน…

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871238
This Month : 57
Total Users : 1480751
Views Today : 1072
Server Time : 2024-06-17