ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม
ด้านการแพทย์ทางเลือก
ประจำปี พ.ศ. 2567

ขอเชิญบุคลากรด้านสาธารณสุข เช่น แพทย์ พยาบาล แพทย์แผนไทย ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

นักวิชาการสาธารณสุข นักกายภาพบำบัด เป็นต้น และประชาชนผู้สนใจทั่วไป

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการแพทย์ทางเลือก ประจำปี พ.ศ. 2567

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871248
This Month : 67
Total Users : 1480761
Views Today : 2538
Server Time : 2024-06-20