การรับฟังความเห็นร่างกฏกระทรวง

ขอความคิดเห็นจากท่าน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เรื่อง “ร่างกฎกระทรวงการขอจดทะเบียน การออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน และการเพิกถอนการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์พื้นเมืองต่างประเทศ ” เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงร่างกฎกระทรวงให้มีความเหมาะสมก่อนนำเสนอคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อให้มีผลใช้บังคับตามกฎหมาย

ร่างกฎกระทรวง

 

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871127
This Month : 84
Total Users : 1480640
Views Today : 752
Server Time : 2024-05-20