ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม “หลักสูตรกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ”

   ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม  “หลักสูตรกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ”

        ตามที่ กรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้จัดการฝึกอบรม “หลักสูตรกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ” สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และเปิดให้ผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมแล้วนั้น 

      กรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จึงขอประกาศรายชื่อยืนยัน ผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับรับการฝึกอบรม “หลักสูตรกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ”  ในระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2564 โรงแรมริชมอนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ ขอให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบรายชื่อตามเอกสารแนบ และเข้าร่วมรับการฝึกอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ 15-16

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871238
This Month : 57
Total Users : 1480751
Views Today : 1091
Server Time : 2024-06-17