ชื่องานวิจัย : บทบาทของพระสงฆ์กับการดูแลสุขภาพแบบภูมิปัญญาไทย
ผู้แต่ง : กาญจนา   บัวดอก
ชื่อวารสาร : วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ปีที่ : 4
ฉบับที่ : 1
ปีที่วิจัย : 2006
หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน(หลัก) : –
บทคัดย่อไทย-อังกฤษ(Abstract) :

     This qualitative study aims to explore the roles played by monks in the utilization of Thai wisdomforhealth care, by interviewing monks in the province of Prachinburi. This interview consisted of 10 Buddhist monks from 10 monasteries situated within the province which revealed that before they became monk healers, most of them were not trained in health care methods before being ordained.

In this reason found that, when they had ordained into Buddhism, these monks revealed their intention to care for the people๛s health. Therefore, these monks studied health care methods by stressing the Thai Traditional Medicine from Thai wisdom to be able to care for the people seeking help for health related problems. This utilization of Thai wisdom included the compliation of knowledge and equipmentsused in Thai Traditional Medicine, which are gathered within the monasteries and care taken by the monks for their ulmost value to the population. The role played by ten monks in utilizing Thai wisdom for health care as shown by this study can be divided into 5 significant aspects including: promoting knowledge from studies of traditional health care, utilization of folk medicine, administration and local leadership, revival and preservation of traditional medicine knowledge, and the restoration and conservation of the environment with the establishment of herb gardens for use in Thai Traditional Medicine from Thai wisdom. These monks already have the population’s faith, confidence and respectability in their role, facilitating their extended responsibility in taking care of people’s health as monk healers. This study is able to conclude that the roles played by monks in the utilization of Thai wisdom for health care must be further supported for Thai wisdom to become an important alternative in health care.

 

Key words : Role, Thai wisdom

ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(เอกสารฉบับเต็ม) : –
บทความสั้น(Text): –
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(บทความขนาดสั้น) : –
เจ้าของงานวิจัย : กาญจนา บัวดอก และคณะ

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871260
This Month : 79
Total Users : 1480773
Views Today : 2964
Server Time : 2024-06-24