Naturopathy หรือ ธรรมชาติบำบัด คือ ระบบการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่ก่อกำเนิดมาจากยุโรป โดยมีมุมมองโรคในแง่ที่ว่าโรคคือการแสดงออกของการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่จะพยายามบำบัดตัวเอง เพื่อฟื้นฟูสุขภาพให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ ชื่อ Naturopathy แปลตามความหมาย คือ “การบำบัดโรคตามธรรมชาติ” Naturopathy ได้แพร่หลายทั่วยุโรป ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา และอเมริกา โดยเฉพาะในทวีปอเมริกาเหนือ มี 6 หลักการที่ใช้อยู่ คือ
1. พลังธรรมชาติมีอำนาจในการบำบัดรักษาด้วยตัวเอง
2. ระบุสาเหตุของโรคและแก้ปัญหาที่สาเหตุนั้น
3. แนวคิดที่ต้องคำนึงคือ “ประการแรกต้องไม่ทำให้เกิดอันตราย (First do not harm)”

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871246
This Month : 65
Total Users : 1480759
Views Today : 534
Server Time : 2024-06-19