การใช้ชีวิตประจำวันของคนเราส่วนมากในปัจจุบันมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้ง่าย และมักเกิดจากความเคยชินและเทคโนโลยีที่มีในปัจจุบัน พฤติกรรมหรืออิริยาบถที่ทำให้เกิดโรคต่างๆ ตามมา เช่น การทำงานอยู่ในลักษณะการนั่งนานๆ โดยไม่เปลี่ยนอิริยาบถ การยืนนานๆ และการใ่ส่รองเท้าส้นสูงมากเกินไป เอี้ยวตัวหยิบของในท่าที่ผิดองศามากเกินไป นั่งพับเพียบ นอนดูโทรทัศน์โดยหนุนหมอนสูง ขึ้นรถในลักษณะที่ผิด พฤติกรรมดังกล่าวทำให้กล้ามเนื้อ กระดูก เส้นเอ็นของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายผิดรูปได้

การลุกนอน – ลุกนั่ง เป็นอิริยาบถพื้นฐานสำคัญที่เราควรทราบ เพื่อช่วยให้ร่างกายไม่ผิดรูป ท่านอน – นั่ง ชุดนี้สืบทอดภูมิปัญญามาจากอาจารย์ประสิทธิ์ มณีจิระปราการ เป็นผู้ริเริ่มการสอนเป็นคนแรกในปัจจุบัน ประโยชน์ของท่านอน – นั่งที่ถูกต้องจะทำให้เกิดสมดุลพื้นฐานของร่างกายช่วยให้ร่างกายแข็งแรง ระบบไหลเวียนโลหิตเป็นปกติ กระดูกไม่ผิดรูป จึงไม่ก่อให้เกิดอาการที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆ รายละเอียดของท่านอน – นั่ง ให้ร่างกายสมดุล มีดังนี้

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871262
This Month : 81
Total Users : 1480775
Views Today : 375
Server Time : 2024-06-25