สวัสดีครับทุกท่าน เรื่องของมะเร็งพวกเราทุกคนก็ทราบดีนะครับ สมัยก่อนพอใครได้ยินว่าเป็นมะเร็งก็เหมือนคำพิพากษาประหารชีวิต แล้วก็รอกำหนดวันประหารชีวิตแค่นั้นเอง หลังจากที่มีการพัฒนาทั้งการแพทย์แผน
ปัจจุบัน การแพทย์ทางเลือกต่างๆ ขึ้น แล้วก็มีความพยายาม ที่จะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่าง ให้มะเร็งกลายเป็นโรคที่เราสามารถที่จะจัดการกับมันได้ดีขึ้นกว่าแต่ก่แพทย์แผนปัจจุบันนี้นั้นเราก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าสามารถที่จะช่วยได้ โดยเฉพาะถ้ารู้ว่าเป็นแต่เนิ่นๆ บางโรคก็รักษาให้หอนมาก การายขาดได้
เมื่อเช้านี้ผมมีโอกาสไปนั่งฟังอยู่ด้วย ก็มีคนถามถึงเรื่องว่า ทำไมเขาทำดีทุกอย่าง แต่ทำไมถึงเป็นมะเร็งปากมดลูก อย่างนี้เป็นต้น เวลานี้การแพทย์แผนปัจจุบันเขาก็ศึกษาจนกระทั่งค้นพบแล้วว่ามะเร็งปากมดลูกมันเกิดจากเชื้อไวรัส สมัยก่อนยังค้นหาเหตุไม่เจอ สมัยที่ผมยังเรียนหนังสืออยู่ เขามีข้อสังเกตว่าคนที่เป็นมะเร็งปากมดลูก มักจะพบในผู้หญิงที่มีอาชีพพิเศษ เรียกว่า มีเพศสัมพันธ์มาก ก็เลยเกิดจากความเข้าใจว่ามันเกิดจากการกระทบ ระคายที่ปากมดลูกมากๆ ก็เลยทำให้เป็น แต่บัดนี้มีการพิสูจน์ค่อนข้างแน่ชัดแล้วว่าเกิดจากไวรัส แล้วไวรัสตัวที่ว่านี้ เขารู้จักธรรมชาติของมันอย่างดีแล้ว ชื่อว่า “Human Papilloma Virus” ขณะนี้ได้มีการพัฒนาวัคซีน ซึ่งได้มีการทดลองจนกระทั่งมาทดลองในคน แล้วมาทดลองในเมืองไทยด้วย คาดว่าอาจจะเป็นปีหน้าวัคซีนอันนี้อาจสามารถขึ้นทะเบียนมาใช้เพราะนั้นก็เป็นความก้าวของการแพทย์ตะวันตกอันหนึ่ง
แต่ว่ามะเร็งส่วนใหญ่จะได้ผลดีมักจะต้องพบแต่เนิ่นๆ เพราะฉะนั้นแล้วส่วนใหญ่ ก็จะมีปัญหา ซึ่งก็พบว่าการแพทย์ทางเลือกแขนงต่างๆ สามารถที่จะเข้ามาช่วย ในบางรายเชื่อว่าสามารถทำให้อายุยืนขึ้น อายุยืนยาวขึ้นจากที่คาดว่าจะเสียชีวิตไปในเวลารวดเร็ว อายุยืนขึ้น ซึ่งส่วนมากถ้ามีการใช้การแพทย์ทางเลือกอย่างเหมาะสมก็จะสามารถที่จะทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างแน่นอนเลยทีเดียว ผมดีใจนะครับวันนี้ที่เรามีการประชุมกันแล้วก็มีเครือข่าย และผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับมะเร็ง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องมะเร็งมาร่วมประชุมกัน สมัยก่อนเมืองไทยเรามีคติอยู่อันหนึ่ง ที่เขาบอกว่า “ยิ้มได้เมื่อภัยมา” สมัยนี้เราอาจตั้งสโลแกนว่า “ยิ้มได้เมื่อมะเร็งมา” เครือข่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้นก็แสดงว่าเราสามารถที่จะมีทางออก แล้วก็สามารถที่จะทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นด้วย โดยใช้ทั้งการแพทย์ผสมผสาน ทั้งตะวันตก ทั้งแผนปัจจุบัน ทั้งทางเลือกต่างๆ แผนโบราณ หรือแผนทางเลือกที่ไม่ใช่โบราณ เป็นของใหม่ที่เราพบขึ้น จริงๆ แล้วสิ่งที่ช่วยได้มากก็คือเรื่องของทางด้านจิตใจ ซึ่งเมืองไทยเรามีต้นทุนในเรื่องนี้มากเลยทีเดียว หลายคนเมื่อเป็นมะเร็งแทนที่จะเสียใจ อาจจะเสียใจอยู่แล้วหนึ่ง แต่สุดท้ายพอทำใจได้ ปรับจิตใจได้ กลับบอกว่าโชคดีที่เป็นมะเร็ง เพราะคนที่ไม่เป็นมะเร็งไม่รู้วันตาย แต่พอเป็นมะเร็งรู้กำหนดแล้วว่าส่วนใหญ่ตายวันไหน เพราะฉะนั้นสามารถที่จะทำอะไร เตรียมตัวเตรียมใจต่างๆ ได้ดี แล้วก็พอทำไปแล้วนี่แทนที่จะเสียชีวิตในเวลาที่คาด บางคนเลยหลายคนเลยก็อยู่ยืนยาวต่อไปนานมาก แล้วที่แน่ๆ คุณภาพชีวิตดี เพราะฉะนั้นการที่มีประชุมวันนี้แล้วก็มีวิทยากรที่หลากหลาย แล้วก็มีผู้มาร่วมมาจัดนิทรรศการอะไรต่างๆ ก็นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง แล้วก็เรื่องของมะเร็งนี้คงเป็นตัวอย่างอันหนึ่ง สำหรับในเรื่องของการแพทย์ทางเลือก เราอาจจะตั้งต้นจากโรคนี้แหละ ว่ามะเร็งกับการแพทย์ทางเลือก เราจะทำอย่างไรได้บ้าง เราจะเอาความรู้การแพทย์ทางเลือกมาใช้ยังไง เราจะเชื่อมเครือข่ายอย่างไร เราจะสร้างเครือข่ายนี้ให้กระจายไปทั่วประเทศนี้ได้อย่างไร แล้วต่อไปก็จะมีโรคอื่นๆ ตามมา เช่น “เบาหวานกับการแพทย์ทางเลือก” เพราะเบาหวาน ถ้าใครกินแมคโครไบโอติกส์ได้จริงๆ ก็ไม่ต้องกินยา มันคุมได้เลย นี่เป็นตัวอย่างนะครับ แล้วก็ยังมีตัวอย่างอื่นๆ อีก ต่อไปก็อาจจะมีเรื่องของ “เอดส์กับการแพทย์ทางเลือก” อย่างที่คุณหมอสงวนได้กล่าวถึงแล้ว
เพราะฉะนั้นถือว่าการประชุมการสัมมนาวันนี้เป็นการนำร่องในการที่จะนำการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ตั้งมาเกือบจะครบ 2 ปี แล้วนะครับ ระยะ 2 ปีที่ผ่านมานี้ เราพยายามที่จะทำวิชาการด้านการแพทย์ทางเลือกให้เข้มแข็ง แล้วขณะนี้เราก็มีความแข้มแข็งในทางวิชาการการแพทย์ทางเลือกมากพอสมควรแล้ว ต่อไปนี้เป็นช่วงที่เรา จะต้องทำอย่างไรที่จะให้การแพทย์ทางเลือกเป็นประโยชน์ต่อประชาชน เข้าถึงประชาชนต่อไป อีก 2-3 วัน เราจะมีประชุมจัดทำแผนกัน เราจะนำเอาแนวคิดการสัมมนาไปดำเนินการต่อไปนะครับ
ในโอกาสนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งท่านวิทยากรและผู้จัด ผู้ที่มาร่วมจัดนิทรรศการมาให้ความรู้ต่างๆ ตลอดจนผู้ที่ร่วมประชุมอยู่จนกระทั่งถึงขนาดนี้ทุกท่านนะครับ และที่สำคัญที่สุด ขอบคุณสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งเป็นเจ้าภาพใหญ่ในการการสัมมนาครั้งนี้ แล้ว สปสช. กับเราได้คุยกันแล้วว่าไม่เพียงแต่เรื่องมะเร็งเท่านั้น แต่จะมีเรื่องอื่นๆ ต่อไป กรมฯ นี้ เป็นกรมฯ เล็กๆ คนก็นิดเดียว แต่เราจะเชื่อมกับเครือข่ายต่างๆ เหมือนกับที่เราจัดงานนี้ขึ้นได้นั้น เราพยายามเชื่อมกับเครือข่ายต่างๆ เราก็เลยสามารถทำงานที่ใช้ทุนมากมายนี้ได้ ก็จะเป็นแนวทางที่เราจะทำต่อไป ขอขอบคุณทุกท่าน สำหรับท่านที่เจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง ก็ขอให้ท่าน ภาษาอังกฤษเขาบอกว่า “ให้มี illness แต่อย่างมี sickness” คือ “ป่วยกายแต่ไม่ป่วยใจ” illness แปลว่า เจ็บป่วยทางร่างกาย แต่ถ้าเขาบอกว่า “I am ill” ก็แปลว่า ฉันไม่สบายร่างกาย แต่ถ้า “I am sick” แปลว่า ทั้งร่างกายจิตใจไปหมดแล้ว เพราะฉะนั้นถ้าหากท่านมีโรคนี้อยู่ก็ขอให้ท่านมี “illness” อย่ามี “sickness” นะครับ แล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนต่อไป สำหรับท่านที่ไม่ได้มีโรคภัยนี้ ก็อย่าได้มี ขอให้กุศลผลบุญต่างๆ ที่ท่านเข้ามาทำงานนี้มาช่วยเหลือ อย่างท่านอาจารย์ที่มาบรรยายทุกท่าน หรือมาช่วยงานอันนี้ทุกท่าน ก็ขอให้กุศลส่งผลให้ท่านไม่มีโรคนี้และโรคอื่นๆ ด้วย ให้มีสุขภาพพลานามัยดี แข็งแรง มีอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพชีวิตอย่างนี้ตลอดไปครับ ผมขอปิดการสัมมนาในวันนี้เท่านี้ครับ ขอบคุณครับสร้างเมื่อ 02 – เม.ย.- 48

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871260
This Month : 79
Total Users : 1480773
Views Today : 2876
Server Time : 2024-06-24