ตำรับโฮมีโอพาธีย์ เมอร์ค-โซล 30 C (Merc.-Sol. 30 C) สำหรับป้องกันโรคมือ เท้า ปาก

โรคมือ  เท้า  ปาก  (Hand foot and mouth disease)
เป็นโรคประจำถิ่นที่เกิดขึ้นทั่วโลก มักเกิดในเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี  พบได้น้อยในเด็กโต หรือผู้ใหญ่ เกิดจากเชื้อไวรัสหลายชนิด ในกลุ่มเอ็นเทอโรไวรัส อาการป่วยได้แก่ ไข้ มีจุดหรือผื่นแดงในปาก  ลิ้น เหงือก กระพุ้งแก้ม และเกิดผื่นแดง ซึ่งต่อมากลายเป็นตุ่มพองใส บริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า และที่ก้น บางรายอาจไม่มีตุ่มพอง  ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง และมักหายได้เองใน 7-10 วัน โรคนี้รักษาตามอาการ ไม่มีการรักษาจำเพาะ ผู้ป่วยประมาณร้อยละ 1-2 อาจมีโรคแทรกซ้อน เช่น มีอาการทางสมอง หรืออาการในระบบทางเดินหายใจ ซึ่งส่วนใหญ่รักษาหายได้  แต่ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการรุนแรงและเสียชีวิต  ซึ่งมักเกิดจากเชื้อไวรัสบางตัว เช่น เชื้อเอนเทอโรไวรัส 71
เนื่องจากโรคมือ เท้า ปาก เป็นโรคที่ไม่มีวัคซีนป้องกันและไม่มียาแผนปัจจุบันรักษาเฉพาะ เมื่อมีการระบาด ต้องมีการปิดการเรียนการสอนทั้งระดับชั้น และหากพบผู้ป่วยกระจายในระดับชั้นเรียนต่างๆเกิน 5 ห้องเรียน จะต้องปิดสถานศึกษาชั่วคราว (ประมาณ 5 – 7 วัน) เพื่อไม่ให้เกิดการระบาดกลุ่มใหญ่
สำนักการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ทำการศึกษาอาการของผู้ป่วยบริเวณ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา พบว่า มีอาการตรงกับอาการสำคัญของโรคมือ เท้า ปาก ได้แก่  มีไข้สูงมากประมาณ 39 องศาเซลเซียส เป็นมากในเด็กเล็ก 0-5 ปี เด็กจะอยู่ไม่นิ่ง รู้สึกไม่สบายตัว ปากไม่แห้งแต่หิวน้ำ มีน้ำลายไหลยืด มีตุ่มน้ำในปากและรอบปาก เป็นตุ่มนิ่มไม่แข็ง เจ็บคอกลืนอาหารลำบาก อาจมีต่อมน้ำเหลืองโตได้ มีตุ่มแดงและตุ่มน้ำใสบริเวณมือและเท้า อาการจะแย่ลงช่วงเวลาดึก หรือหลังนอนสักพักอาการจะแย่ลง มีอุจจาระเหลว เป็นต้น  สำนักการแพทย์ทางเลือก จึงได้นำตำรับโฮมีโอพาธีย์ เมอร์ค โซล 30 C มาใช้ป้องกัน

เรียบเรียงโดย :  พันทิพา  พงศ์กาสอ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
กลุ่มงานผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านการแพทย์ทางเลือก


โฮมีโอพาธีย์

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871248
This Month : 67
Total Users : 1480761
Views Today : 2421
Server Time : 2024-06-20