สามารถดาวน์โหลดเพื่อฟังเสียงได้
1. จากจิตวิทยา สู่จิตภาวนา (รวม) ขนาดไฟล์ 45,885 KB
จากจิตวิทยา สู่จิตภาวนา (ตอนที่ ๑)
จากจิตวิทยา สู่จิตภาวนา (ตอนที่ ๒)
– จากจิตวิทยา สู่จิตภาวนา (ตอนที่ ๓)
– จากจิตวิทยา สู่จิตภาวนา (ตอนที่ ๔)
– จากจิตวิทยา สู่จิตภาวนา (ตอนที่ ๕)
– จากจิตวิทยา สู่จิตภาวนา (ตอนที่ ๖)
– จากจิตวิทยา สู่จิตภาวนา (ตอนที่ ๗)
– จากจิตวิทยา สู่จิตภาวนา (ตอนที่ ๘)
– จากจิตวิทยา สู่จิตภาวนา (ตอนที่ 9)
– จากจิตวิทยา สู่จิตภาวนา (ตอนที่ ๑๐)
– จากจิตวิทยา สู่จิตภาวนา (ตอนที่ ๑๑)

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871406
This Month : 109
Total Users : 1480919
Views Today : 11
Server Time : 2024-07-21