พระพุทธาเยียวยาโรค 2 : พุทธสมาธิในการลดน้ำตาลในเลือด ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้วิจัย : สมพร กันทรดุษฎี-เตรียมชัยศรี, สิริพิชญ์ เตรียมชัยศรี

 การวิจัยทางคลินิกระยะที่ 1 และ 2 ของ Malvastrum coromandelianum. ในการเสริมการลดระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ผู้วิจัย : ภัทราพร ตั้งสุขฤทัย, พญ.ทิวาพร ธาระวานิช, พญ.ชญานินี ปัตตพงศ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สร้างเมื่อ 07 – มี.ค.- 49

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871246
This Month : 65
Total Users : 1480759
Views Today : 611
Server Time : 2024-06-19