งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 18 

รายงานการประชุมหลักเกณฑ์

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ สถานประกอบการ และสถานพยาบาล
งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 18
คลิกดาวน์โหลด >> รายงานหลักเกรณ์การพิจารณาคัดเลือก

 

สรุปรายงานการประชุมหลักเกณฑ์
คณะทำงำนตรวจประเมินผลิตภัณฑ์สุขภาพ สถานประกอบการ และสถานพยาบาลภายใต้คณะอนุกรรมการดำเนินงาน โครงกำรจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และกำรประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 18

คลิกดาวน์โหลด >> สรุปหลักเกณฑ์

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871142
This Month : 99
Total Users : 1480655
Views Today : 1211
Server Time : 2024-05-23