โดย : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคมะเร็ง
มะเร็งชนิดต่างๆ

 

Download เอกสารความรู้โรคมะเร็ง
   

 
  • การป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเรื่องโรคมะเร็ง
ไม่อยากเป็นมะเร็ง ต้องอ่านเล่มนี้


ไม่อยากเป็นมะเร็งต้องอ่านเล่มนี้เป็นคู่มือที่จัดทำขึ้นเพื่อชักชวนให้ ทุกคนดูแลสุขภาพของตนเองด้วยวิธีง่ายๆ และสามารถปฏิบัติได้กับชีวิตประจำวันของทุกคนทุกเวลา
การเกิดโรคมะเร็งเป็นกระบวนการที่ยุ่งยากและซับซ้อน ใช้เวลายาวนานกว่าที่ทุกคนจะมีอาการ อาการแสดงโดยเฉพาะอาการของมะเร็งระยะสุดท้าย ที่ทำให้ทุกคนกลัวเป็นโรคมะเร็ง >>>
>> Download PDF2.8 MB 

ความรู้และการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง ลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก

โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักเป็นโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศทั่วโลก ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ พบโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่สูงขึ้น โดยปี พ.ศ.2540 มีประมาณการว่า >>>
>> Download PDF 2.3 MB 

การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง สำหรับประชาชน

สถานการณ์ของโรคมะเร็ง โรคมะเร็งเป็นปัญหาทางสาธารณสุขของโลก องค์การอนามัยโลกได้คาดประมาณว่าในปี พ.ศ.2543 มีผู้ป่วยเป็นมะเร็งทั้งหมด 22.4 ล้านคน คนตายด้วยสาเหตุของโรคมะเร็งปีละ 6.2 ล้านคน เป็น 12.6% ของสาเหตุการตายทั้งหมด ซึ่งมากว่าจำนวนของคนตายจากโรคเอดส์ วัณโรคและ >>>
>> Download PDF 1.9 MB 

การปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง


ไม่สูบบุหรื่ ไม่ดื่มเหล้าหรือเครื่องดื่มมึนเมามากเกินไป เลิกเคี้ยวหมาก รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ 5 หมู่ หลีกเลี่ยงการได้รับสารก่อมะเร็ง ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบชนิดบีในเด็กแรกเกิด ป้องกันพยาธิใบไม้ตับและทำการรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับ อย่าปล่อยให้มีน้ำหนักตัวมากเกินไป ลดความเครียด มีการพักผ่อนทั้งร่างกายและจิดใจ ออกกำลังกายพอสมควรอย่างสม่ำเสมอ ไปตรวจหามะเร็งระยะเริ่มแรก >>>
>> Download 212 KB
>> Preview 1
>> Preview 2

  • โรคมะเร็งปากมดลูก
มะเร็งปากมดลูก


มะเร็งคือ โรคเซลล์ของร่างกายปกติแล้วเซลล์ของร่างกายจะมีการเจริญเติบโตและแบ่งตัวภายใต้การควบคุมของยีนต์ ทำให้เซลล์ของร่างกายเจริญเติบโต และมีการซ่อมแซมจากหลังที่มีการบาดเจ็บ บางครั้งเซลล์บางเซลล์มีการแบ่งเซลล์ และเจริญเติบโตผิดปกติอย่างรวดเร็วจนเป็นก้อนเรียกว่า เนื้องอก >>>
>> Download PDF 1.6 MB 

สตรีทุกคนควรตรวจมะเร็งปากมดลูกอย่างสม่ำเสมอ


ทำไมต้องตรวจมะเร็งปากมดลูก (แป็ปสเมียร์)? แป็ปสเมียร์ (Pap Smear) สามารถที่จะตรวจพบสิ่งผิดปกติบนปากมดลูกได้ ซึ่งมันอาจจะเป้นสัญญาณเตือนว่ามีการเริ่มเปลี่ยนแปลงปากมดลูก การเปลี่ยนแปลงนี้ ยังไม่ใช่มะเร็งแต่อาจจะกลายเป็นมะเร็งได้ หากไม่ได้รับการรักษา การตรวจแป็ปสเมียร์ ส่วนใหญ่จะให้ผลเป็นลบแต่ถ้าหารเป็นบวก หรือสงสัยเป็นมะเร็งก็จะต้องตรวจโดยวิธีอื่นต่อไป ถ้าตรวจอย่างสม่ำเสมอก็จะสามารถป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูกในระยะลุกลามได้ >>>

 

 
ฉันจะต้องทำอย่างไรถ้าผลการตรวจมะเร็งปากมดลูกผิดปกติ

อย่าตกใจกับผลของการตรวจมะเร็งปากมดลูก และโปรดจำไว้ว่าผลการตรวจมะเร็งปากมดลูกผิดปกติ ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นมะเป็นมะเร็ง กรุณาถามหมอหรือเจ้าหน้าที่ว่าผลการจรวจมะเร็งปากมดลูกเป็นอย่างไร ผลการตรวจมะเร็งปากมดลูกผิดปกติอาจจะบอกได้หลายอย่าง โปรดจำไว้ว่า ผลของการตรวจมะเร็งปากมดลูกที่ผิดปกตินั้นส่วนน้อยที่จะเป็นมะเร็ง ขึ้นอยู่กับว่าผลการตรวจเป็นอย่างไร >>>
>> Download 232 KB
>> Preview 1
>> Preview 2

มะเร็งปากมดลูก


เป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในหญิงไทยและพบมากในช่วงอายุ 25-60 ปี มะเร็งปากมดลูกเป็นโรคที่ป้องกันได้ แพทย์สามารถตรวจหา “ระยะก่อนเป็นมะเร็งปากมดลูก” ได้ตั้งแต่ยังไม่มีอาการ
>> Download PDF 361 KB

 

สร้างเมื่อ 07 – มี.ค.- 49

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871406
This Month : 109
Total Users : 1480919
Views Today : 82
Server Time : 2024-07-21