โดย : บาทหลวงเชิดชัย เลิศจิตรเลขา
มูลนิธินักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย
ปัจจุบันการรักษาพยาบาลผู้ป่วยมีการพัฒนารูปแบบ และวิธีการที่ใช้เป็นอย่างมาก กล่าวคือ มีการค้นคว้าหาตัวยารักษาโรคที่มีประสิทธิภาพ และค้นหาเทคนิควิธีการรักษาพยาบาลใหม่ ๆ ที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด ส่วนในด้านจิตใจของผู้ป่วย

ก็มีความสนใจในการศึกษาสภาพจิตใจของผู้ป่วย เช่น E. Kubler-Rose3 ได้ศึกษาเกี่ยวกับสภาพการเปลี่ยนแปลงจิตใจของผู้ป่วย ตั้งแต่เริ่มแรกที่ผู้ป่วยทราบความจริงว่าความตายกำลังใกล้เข้ามา ว่าสภาพจิตใจของผู้ป่วยจะมีการเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์ และความรู้สึกของผู้ป่วยอบย่างไรบ้าง ซึ่ง E. Kubler-Rose แบ่งสภาพจิตใจของผู้ป่วยออกเป็น 5 ระยะ ดังต่อไปนี้ 1) ระยะแห่งการปฏิเสธและการแยกตัว (Denial and isolation) 2) ระยะแห่งการโกรธ (Anger) 3) ระยะแห่งการต่อรอง (Bargaining) 4) ระยะแห่งการเศร้าซึม (Depression) 5) ระยะแห่งการยอมรับ (Acceptance) เป็นต้น

 

จากหนังสือ : รวบรวมองค์ความรู้การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย กองการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

บรรณาธิการ : นางภัคภร ช่วยคุณูปการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
บทความ : ความต้องการและการอภิบาลด้านจิตวิญญาณในผู้ป่วยที่ใกล้ตาย โดย : บาทหลวงเชิดชัย เลิศจิตรเลขา

 

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871142
This Month : 99
Total Users : 1480655
Views Today : 1554
Server Time : 2024-05-23