ชื่องานวิจัย : ความต้องการการใช้บริการการแพทย์แผนไทยของผู้สูงอายุในตำบลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
ผู้แต่ง : ชุติมา   หมวดสง
ชื่อวารสาร : วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ปีที่ : 4
ฉบับที่ : 1
ปีที่วิจัย : 2006
หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน(หลัก) : โรงพยาบาลเขาชัยสน
บทคัดย่อไทย-อังกฤษ(Abstract) :

 

This study aimed to explore service needs of Thai traditional medicine among the elderly of Khaochaison SubdistrictPhatthalung province. Three hundreds and twenty three elderly from the member of Khaochaison Hospital elderly club and in the community were recruited. Data were collected using questionnaire and analyzed using descriptive statistics. Results revealed that in the area of product / service health promotion and disease prevention, the 3 highest levels of need were health teaching on herbal food and local vegetables, selling honey in hospital, and health teaching on changing behavior for disease prevention, respectively. Whereas, the 3 highest levels of need for product / service on treatment and rehabilitation were Thai massage, health teaching on nutrition for maintaining homeostasis, and using mineral water from Khaochaison hot spa, respectively. Regarding to the price of product / service, all of the elderly reported a need including in the health package of national health insurance, offering a special cost for members of the elderly club and setting a fixed cost, at the highest levels were, respectively. Regarding to the place of service, all of the elderly needed a clean, convenient and comfortable place for sales and service, provided under a certified pharmacist and by well trained practitioners on Thai traditional medicine. The number of elders who report those needs at the highest level were, respectively. Regarding to the needs for promotion, all of the elderly needed informal and sympathetic service provided as friendly as a close relative. Some reported needs for advising for appropriate decision-making, and speaking to the responsible superior when they had any objection, respectively.

ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(เอกสารฉบับเต็ม) : –
บทความสั้น(Text): –
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(บทความขนาดสั้น) : –
เจ้าของงานวิจัย : ชุติมา หมวดสง และคณะ

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871238
This Month : 57
Total Users : 1480751
Views Today : 858
Server Time : 2024-06-17